TAHTAKURULARI (TDK)

Yarım kanatlılardan, pis kokulu, kan emici böcekler topluluğu.

Tahtakuruları kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R , onüçüncü harfi I . Başı T sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

EMİCİ Nedir?

Emme işini yapan (kimse veya şey).

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAT Nedir?


1 . Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: "Kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir."- M. Ş. Esendal.
2 . Balıklarda yüzgeç.
3 . Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey.
4 . Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı: "Bir müddet kapı kanatlarının kenarlarını okşarcasına yokladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Yan, taraf: "Perde kanadı."- .
6 . Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri: "Partinin sol kanadı."- .
7 . Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol: "Yel değirmeni kanadı."- . "Pervane kanadı."- .
8 . Angıç.
9 . askerlik Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah: "Ordunun sağ kanadı."- .
10 . spor Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.

KANATLI Nedir?

Kanadı olan: "Senelerden beri leylek görmüyorum. Hatta bu kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul'a rağbetleri az."- A. Haşim.

KANATLILAR Nedir?

Böceklerin kanatlı olanlarını içine alan alt sınıf.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

KOKULU Nedir?

Kokusu olan: "Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerinde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum."- H. R. Gürpınar.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

YARIM Nedir?


1 . Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan: "Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı."- O. C. Kaygılı.
3 . isim Bir bütünün yarısı olan miktar.
4 . isim Saatte on iki otuz.
5 . mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

A A A H I K L R R T T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Tahtakuruları,

8 Harfli Kelimeler

Alaturka, Aralıkta, Rahatlık, Tutarlık,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Alakart, Hatırat, Karaltı, Kararlı, Karartı, Tahtalı, Talakat, Taraklı, Tartura, Truakar, Tutarak, Tutarık, Tutarlı,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Araklı, Aralık, Arılar, Arkalı, Atalık, Harlak, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Karalı, Kartal, Kartlı, Kıraat, Kıtaat, Kuralı, Kurtlu, Taralı, Tartar, Tartıl, Tatarı, Tatula, Tuluat, Turhal, Tutkal,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ahlak, Ahlat, Akala, Aktar, Alaka, Altık, Araka, Arkıt, Artık, Haklı, Halat, Halka, Haluk, Harar, Harlı, Harta, Hatıl, Hatır, Hatta, Hırka, Hurra, Hutut, Iltar, Itlak, Itrah, Kahır, Kahta, Kalıt, Karar, Karha, Karlı, Katar, Katır, Katlı, Kırat, Kıtal, Kural, Kurul, Kurut,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Akar, Akıl, Aklı, Akur, Akut, Alık, Altı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Hakı, Hala, Halı, Halk, Halt, Hara, Hart, Hata, Hırt, Irak, Kala, Kara, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Kula, Kulu, Kura, Kurt,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahu, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Hak, Hal, Har, Hat, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kul, Kur, Kut, Lak, Rıh, Ruh, Tak, Tal, Tar, Tat, Tık, Tır, Tuh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, At, Ha, Hu, Ih, La, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.