TAHTIREVAN (TDK)

Omuzda veya deve, fil, at vb. hayvanlara yüklenerek götürülen, üstü örtülü, insan taşınan araç.

Tahtırevan kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N . Başı T sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DEVE Nedir?

Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).

GÖTÜRÜ Nedir?


1 . Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.).
2 . zarf Toptan fiyat vererek: "Bu kitapların hepsini götürü on bin liraya aldım."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

ÖRTÜLÜ Nedir?


1 . Örtüsü olan: "Orta yaşlı, başı örtülü bir kadın yanımda duruyor."- R. H. Karay.
2 . Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış: "Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü."- A. Haşim.
3 . mecaz Gizli, saklı.
4 . zarf, mecaz Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A E H I N R T T V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tahtırevan,

7 Harfli Kelimeler

Hatırat, Taharet, Tarantı, Taravet, Taverna, Tavhane,

6 Harfli Kelimeler

Arantı, Haranı, Hatıra, Havran, Hırvat, Rahvan, Ravent, Tatarı, Tatvan, Tevrat,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Antet, Antre, Arena, Artın, Avare, Avrat, Avret, Ervah, Evrat, Harın, Harta, Hatır, Hatta, Havan, Havra, Itrah, Nahır, Natır, Rahat, Rahne, Revan, Tahra, Tahta, Tanıt, Tanrı, Taret, Tartı, Tatar, Tavan, Tavır, Tenha, Trata, Varan, Varta, Vatan,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Anıt, Artı, Ateh, Avar, Enva, Erat, Hane, Hara, Hare, Hart, Hata, Hava, Hırt, Naat, Nara, Narh, Neva, Raht, Rant, Rate, Reha, Reva, Taat, Taht, Tane, Tanı, Tarh, Tart, Tava, Tren, Vaat, Vaha, Vana, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Art, Ata, Ate, Han, Har, Hat, Hav, Her, Hır, Ira, Nar, Net, Nev, Ret, Rıh, Tan, Tar, Tat, Tav, Ten, Ter, Tın, Tır, Vah, Van, Var, Vat, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Ar, At, Av, Eh, En, Er, Et, Ev, Ha, He, Ih, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.