TAHSİLDARLIK (TDK)

Tahsildarın görevi, alımcılık.

Tahsildarlık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIMCI Nedir?

Tahsildar.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

TAHSİL Nedir?


1 . Parayı alma, toplama: "İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır."- B. Felek.
2 . Öğrenim: "Oğullarının birini tahsil için İstanbul'a göndermiş, ikisini yanında alıkoymuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TAHSİLDAR Nedir?


1 . Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı.
2 . Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici.

A A D H I K L L R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tahsildarlık,

9 Harfli Kelimeler

Hardallık, Haritalık, Silahaltı, Tahsildar,

8 Harfli Kelimeler

Astarlık, Hardallı, Hardalsı, Hastalık, Hidratlı, Kalıtsal, Kartallı, Kastarlı, Rahatlık, Sahildar, Silahlık, Silahtar,

7 Harfli Kelimeler

Ahlaklı, Akhisar, Akılsal, Askarit, Astarlı, Daraltı, Dilaltı, Hadisat, Halalık, Halkalı, Hasarlı, Hasılat, Iskarta, Islahat, İhatalı, İhlaslı, Karaltı, Kristal, Liralık, Radikal, Saatlik, Sadaklı, Sakallı, Sikalar, Silahlı, Tahlilı, Taklidı, Taksalı, Tallahi, Taraklı, Taraksı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Aharlı, Ahlaki, Akdarı, Aktris, Alkali, Altlık, Araklı, Aralık, Arkalı, Atalık, Dahası, Dahilı, Darlık, Halita, Hardal, Harika, Harita, Harlak, Hasıla, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Hidrat, Hilalı, Hilkat, Irksal, Kadrat, Kadril, Kalsit, Karalı, Kariha, Karslı, Kartal, Kartlı, Kasalı, Kastar, Kıraat, Kırsal, Kiralı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adsal, Ahali, Ahlak, Ahlat, Aidat, Akait, Aktar, Alkil, Allah, Allık, Altık, Altlı, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Askat, Asklı, Aslık, Astar, Astik, Atari, Atlas, Dahil, Dalak, Dallı, Dalsı, Dasit, Dılak, Dikta, Hadis, Hakas, Hakir, Haklı, Halas, Halat, Halik, Halis,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Ahar, Ahdı, Ahır, Ahir, Ahit, Akar, Akıl, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Aldı, Alık, Alil, Allı, Altı, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Asil, Asit, Askı, Asla, Asli,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aha, Ahi, Ait, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Alt, Ara, Arı, Ari, Ark, Art, Asa, Ası, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, Dah, Dal, Dar, Dik, Dil, Had, Hak, Hal, Har, Has, Hat, Hık, Hır, His, Hit, Ira, Irk,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ak, Al, Ar, As, At, Ha, Ih, İl, İs, İt, Ki, La, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.