TAHSİLDAR (TDK)


1 . Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı.
2 . Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici.

Tahsildar kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı T sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADINA Nedir?

Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine: "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez."- S. Eyuboğlu.

ALIMCI Nedir?

Tahsildar.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KURULUŞ Nedir?


1 . Kurulma işi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923'tedir."- .
2 . Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis: "Hastaneler, okullar, bankalar, fabrikalar birer kuruluştur."- .
3 . mecaz Yapı, yapılış, bünye.
4 . mecaz Kasılma.
5 . askerlik Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLAM Nedir?

Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

TOPLAMA Nedir?


1 . Toplamak işi: "Yarışırcasına para toplamaya başladılar."- H. E. Adıvar.
2 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.
3 . sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş: "Toplama bilgisayar."- .
4 . Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

TOPLAMAK Nedir?


1 . Bir araya getirmek: "Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını toplayacak."- O. S. Orhon.
2 . (nsz) Devşirmek: "Kırlardan çiçek topladık."- .
3 . Devşirip kaldırmak: "Sofrayı toplamak. Yatakları toplamak."- .
4 . Dağınıklıktan kurtarmak: "Bu odayı biraz toplamak gerek."- .
5 . Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek: "Uzun yağlı saçlarını parmaklarıyla taradı, kalpağının altında topladı."- M. Ş. Esendal.
6 . (nsz) Artırıp biriktirmek: "Epey servet toplamış."- .
7 . (nsz) Hizmete çağırmak: "Asker toplamak."- .
8 . Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak.
9 . (nsz) Şişmanlamak, kilo almak.
10 . (nsz) Çıban, yara irinlenmek. 1
1 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulmak.

VERGİ Nedir?


1 . Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para: "Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar."- B. Felek.
2 . mecaz Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

VERGİCİ Nedir?

Tahsildar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A D H L R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tahsildar,

8 Harfli Kelimeler

Sahildar, Silahtar,

7 Harfli Kelimeler

Hadisat,

6 Harfli Kelimeler

Halita, Hardal, Harita, Hidrat, Saatli, Tahlis, Tahril, Tahsil, Tasrih,

5 Harfli Kelimeler

Adsal, Ahali, Ahlat, Aidat, Astar, Atari, Atlas, Dahil, Dasit, Hadis, Halas, Halat, Halis, Haris, Harta, Hasar, Hasat, Hasta, Hidra, Hilat, Hisar, İhata, İhdas, İhlas, İhtar, İrsal, İshal, İthal, Lahit, Lasta, Rahat, Rasat, Sahil, Sahra, Salah, Salat, Salta, Sarat, Sarih, Sathi,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Ahar, Ahir, Ahit, Arda, Arsa, Asal, Asar, Asil, Asit, Asla, Asli, Asri, Daha, Dahi, Dair, Dara, Dart, Data, Hadi, Hail, Hala, Hali, Halt, Hara, Hars, Hart, Hasa, Hata, İlah, İrat, İsal, Lata, Lira, Raht, Rast, Saat, Sada, Saha,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aha, Ahi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ara, Ari, Art, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Dah, Dal, Dar, Dil, Had, Hal, Har, Has, Hat, His, Hit, İla, İrs, İsa, İta, Lir, Sah, Sal, Sih, Sit, Tal, Tar, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, Ar, As, At, Ha, İl, İs, İt, La, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.