TAHNİTÇİ (TDK)

Ölüleri, bozulmaması için ilaçlayan kişi.

Tahnitçi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

A H N T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İçtihat, İnhitat,

6 Harfli Kelimeler

İntiha, Tahnit,

5 Harfli Kelimeler

Hitan, Hitit, İntaç, İtina, Nihai, Tahin, Titan,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Çini, Çita, Çiti, Hain, Hani, İçin, İçit, İnat, İnha, İnti, Taht,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ani, Ant, Ati, Çan, Çat, Çit, Haç, Han, Hat, Hiç, Hin, Hit, İnç, İni, İta, İti, Taç, Tan, Tat, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, An, At, Ha, İç, İn, İt, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.