TAHLİLİ (TDK)

Çözümlemeli, çözümsel, analitik.

Tahlili kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAL Nedir?


1 . Anüsle ilgili.
2 . zarf Anüs yoluyla.

ANALİTİK Nedir?

Çözümlemeli.

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

ÇÖZÜMLEMELİ Nedir?

Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, çözümsel, tahlilî, analitik.

ÇÖZÜMSEL Nedir?

Çözümlemeli.

A H L L T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İhtilal, Talihli,

6 Harfli Kelimeler

Tahlil,

5 Harfli Kelimeler

Hilal, Hilat, İhlal, İlahi, İthal, İtila, Lahit, Talih, Talil,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Alil, Hail, Hali, Halt, İlah, İlla, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Ati, Hal, Hat, Hit, İla, İta, İti, Lal, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, At, Ha, İl, İt, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.