TAHİNRENGİ (TDK)


1 - Kirli, koyu sarı renk.
2 - Bu renkte olan.

Tahinrengi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ . Başı T sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİRLİ Nedir?


1 . Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves: "Perdeci, çapaklı gözlerini kirli yumruklarıyla ovuşturarak cevap verdi."- P. Safa.
2 . Aybaşı durumunda bulunan (kadın).
3 . mecaz Toplumun değer yargılarına aykırı olan: "Bu isim bana bir zamanlar İstanbul'un en kirli âlemlerinde yuvalanmış bir simayı hatırlattı."- H. Z. Uşaklıgil.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

A E G H N N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Enginar, İntihar, Nirengi, Teganni,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Ahiret, Entari, Ergani, Getiri, Granit, İhanet, İhtira, İnhina, İntani, İntiha, Nehari, Rating, Retina, Tarihi, Terhin,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Anten, Antre, Engin, Ergin, Giren, Gitar, Grena, Hangi, Hitan, İhtar, İngin, İntan, İrite, İtina, Narin, Nehir, Nihai, Nihan, Rahne, Rehin, Ringa, Tahin, Tanen, Tanin, Tarih, Tehir, Tenha, Tiner, Tiran,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Anne, Ateh, Enir, Erat, Ergi, Erin, Gahi, Gani, Geri, Getr, Gine, Gren, Hain, Hane, Hani, Hare, Hart, İane, İare, İnan, İnat, İnha, İnti, İrat, İrin, Nane, Narh, Nine, Nite, Raht, Rant, Rate, Reha, Rina, Ring, Rint, Tane, Tarh,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Erg, Eti, Gah, Gar, Gen, Gri, Han, Har, Hat, Her, Hin, Hit, İni, İri, İta, İti, Nan, Nar, Net, Ret, Tan, Tar, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Ar, At, Eh, En, Er, Et, Ge, Ha, He, İn, İt, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.