TAHŞİYE (TDK)

Haşiye yazma, çıkma yapma.

Tahşiye kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E . Başı T sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

HAŞİYE Nedir?

Dipnot.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

A E H T Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şathiye, Tahşiye,

6 Harfli Kelimeler

Haşiye, Haşyet,

5 Harfli Kelimeler

İştah, Şahit, Şayet, Şehit, Teşyi, Yahşi,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Ateh, Ateş, Ayet, Eşit, Eşya, Hişt, İaşe, İhya, İşte, Şayi, Şeyh, Şita, Tehi, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ate, Ati, Eti, Hat, Hay, Hey, Hiş, Hit, İta, İye, Şah, Şat, Şet, Şey, Şia, Taş, Tay, Yaş, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Aş, At, Ay, Eh, Eş, Et, Ey, Ha, He, İş, İt, Şe, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.