TAFSİLATLI (TDK)

Ayrıntılı: "Rakamların bana bildirdiği haberi, bu ses, daha tafsilatlı olarak kulağıma haykırıp durmaktadır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Tafsilatlı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRINTI Nedir?


1 . Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay: "Az daha kuşku diyecektim herkes gibi. Oysa şüphe başka, kuşku başka şeydir. Bir ayrıntı sorunu ama neylersiniz ki dilin inceliği ayrıntılara dayanır."- H. Taner.
2 . Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.
3 . tiyatro Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.

AYRINTILI Nedir?

Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal: "Ona bıkıp usanmadan uzun ve ayrıntılı cevaplar veriyordu."- H. Taner.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

DURMAK Nedir?


1 - Devimsiz kalmak, yürümez olmak.
2 - İşlemez olmak, çalışmamak.
3 - Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, ºtevakkuf etmek.
4 - Dinmek, kesilmek.
5 - Varlığını sürdürmek.
6 - Var olmak.
7 - Beklemek, dikilmek.
8 - Yaşamak.
9 - Birisinin malı olarak bulunmak ya da o malla ilişkisi olmak.
10 - Kalmak. 1
1 - Hareketsiz, eylemsiz durumda olmak. 1
2 - Bir yerde olmak ya da bulunmak. 1
3 - Belli bir durumda, bir görevde bulunmak. 1
4 - (Olumsuz biçimiyle) Ara vermeden, sürekli olarak. 1
5 - Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek. 1
6 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) eki almış eylemsilerle ya da çekimli bir eylemle süreklilik bildiren birleşik eylemler oluşturur.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

HAYKIRI Nedir?

Bağırma.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

TAFSİLATLI Nedir?

Ayrıntılı: "Rakamların bana bildirdiği haberi, bu ses, daha tafsilatlı olarak kulağıma haykırıp durmaktadır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A A F I L L S T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tafsilatlı,

8 Harfli Kelimeler

Asfaltit, Fatalist, Tafsilat,

6 Harfli Kelimeler

Asfalt, Fasıla, Latalı, Saatli, Tafsil, Taltif, Tasalı, Tatsal,

5 Harfli Kelimeler

Altlı, Astat, Atlas, Fasıl, Fasit, Faslı, Fatsa, İflas, İfsat, İtaat, İtlaf, Lasta, Latif, Salat, Sallı, Salta, Sıfat, Tafta, Talas, Talil, Tatil, Tatlı,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Afat, Afis, Alfa, Alil, Allı, Altı, Asal, Asıl, Asil, Asit, Asla, Asli, Atıf, Atıl, Atlı, Faal, Fail, Flit, İfta, İlla, İllı, İsal, İtfa, Lala, Lata, Lift, Saat, Safa, Safi, Sala, Salı, Salt, Satı, Sıla, Stat, Stil, Taat, Tali, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ala, Ali, Alt, Asa, Ası, Asi, Ast, Ata, Ati, Fal, Fas, Fil, Fit, İfa, İla, İsa, İta, Laf, Lal, Lif, Saf, Sal, Sif, Sit, Tal, Tas, Tat, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, As, At, Fa, İl, İs, İt, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.