TABULAŞMAK (TDK)

Tabu kabul edilmek, tabu gibi görünmek, tabu değeri kazanmak, tabu durumuna getirilmek.

Tabulaşmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNME Nedir?

Görünmek işi: "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu."- N. Cumalı.

GÖRÜNMEK Nedir?


1 . Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek: "Kapıda Eda Hanım göründü ve ona hatır sordu."- P. Safa.
2 . İzlenim uyandırmak: "Üzgün ve yorgun görünüyordu."- H. Taner.
3 . Benzemek, görünüşünde olmak.
4 . mecaz Azarlamak: "Çocuk pek azdı, biraz görünüver."- .
5 . mecaz Gözdağı vermek.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

TABU Nedir?


1 . Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç.
2 . sıfat Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davranış).
3 . sıfat, toplum bilimi Tekinsiz.

A A A B K L M T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tabulaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Abuklaşma, Başlatmak, Tabulaşma,

8 Harfli Kelimeler

Abuklama, Başlamak, Başlatma, Bulaşmak, Bulatmak, Şaklatma, Şutlamak, Taşlamak, Tuşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Atlamak, Başlama, Bulamak, Bulaşma, Bulatma, Kabataş, Kaşlama, Katlama, Kubaşma, Kuşatma, Kutlama, Muaşaka, Mukataa, Mutlaka, Şaklama, Şutlama, Taşlama, Tuşlama, Ulaşmak,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Aklama, Alabaş, Atamak, Atlama, Balama, Balata, Başmak, Başmal, Batmak, Bulama, Bulmak, Bultak, Kabala, Kalaba, Mablak, Makbul, Maktul, Maşala, Maşuka, Matbaa, Matbua, Mutlak, Şamata, Tabaka, Taşmak, Ulamak, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Akala, Akbaş, Akşam, Aktaş, Alaka, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Bakam, Bakla, Bakma, Balat, Balta, Başak, Başat, Başka, Başta, Batak, Batma, Bulak, Bulma, Kabul, Kalma, Katma, Kubat, Kumaş, Kumla, Lamba, Mabat, Mabut, Makat, Makta, Maktu, Makul, Malak, Maşuk,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abuk, Akma, Akut, Alma, Amal, Amut, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Bala, Blum, Buat, Bula, Kaba, Kala, Kama, Kamu, Kula, Kuma, Laka, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Maşa, Muta, Şaka, Şama, Taam, Taba, Tabl, Tabu, Taka, Talk, Tamu, Tuba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Ala, Alt, Ama, Aşk, Ata, Aut, Bak, Bal, Baş, Bat, Bul, But, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kul, Kum, Kuş, Kut, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Şak, Şal, Şat, Şua, Şut, Tab, Tak, Tal, Tam, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Aş, At, Bu, La, Şu, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.