TABANSIZ (TDK)


1 . Tabanı olmayan.
2 . mecaz Yüreksiz, ödlek: "Amma da tabansızmışlar ha ... Bir kaçış kaçtılar, hâlâ da kaçıyorlar galiba."- H. R. Gürpınar.

Tabansız kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GALİ Nedir?


1 . Alçak ve altı düz gemi.
2 . Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak.

GALİBA Nedir?

Görünüşe göre, sanılır ki, anlaşılan: "Benim adımı işitince şöyle bir durdu, galiba beni tanımış olacak."- M. Ş. Esendal.

KAÇIŞ Nedir?


1 . Kaçma işi: "Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter."- M. Ş. Esendal.
2 . spor Yarışan bir koşucunun veya bir kümenin diğer yarışçıları hızla geçmesi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÖDLEK Nedir?

Korkak, tabansız, yüreksiz: "Oda arkadaşım geceleri bir tavşan gibi ödlekti."- H. Taner.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAN Nedir?


1 . Ayağın alt yüzü, aya.
2 . Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.
3 . Ayakkabının alt bölümü.
4 . Kaide.
5 . Bir şeyin en alt bölümü.
6 . Değerlendirmede en alt derece.
7 . Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle: "Partinin tabanının istekleri doğrultusunda..."- .
8 . Temel.
9 . coğrafya Bir ırmağın en derin olan orta yeri.
10 . denizcilik Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. 1
1 . matematik Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide: "Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı."- . 1
2 . matematik Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı. 1
3 . halk ağzında Tarlanın düz ve verimli kesimi. 1
4 . eskimiş Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir.

TABANSIZ Nedir?


1 . Tabanı olmayan.
2 . mecaz Yüreksiz, ödlek: "Amma da tabansızmışlar ha ... Bir kaçış kaçtılar, hâlâ da kaçıyorlar galiba."- H. R. Gürpınar.

YÜREK Nedir?


1 . Kalp.
2 . Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül: "Fazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kupa (I).
4 . mecaz Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret: "Bu iş yürek ister."- .
5 . mecaz Acıma duygusu: "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
6 . halk ağzında Mide, karın, iç: "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor."- S. M. Alus.

YÜREKSİZ Nedir?

Yürekli olmayan, cesaretsiz, cüretsiz, tabansız.

A A B I N S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tabansız,

6 Harfli Kelimeler

Abasız, Anasız, Antsız, Sınaat, Zabıta,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Banaz, Basın, Basta, Bastı, Batın, Nabız, Saban, Sanat, Satın, Sazan, Taban, Tınaz, Zabıt,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Anıt, Anız, Azat, Bana, Bant, Bası, Batı, Baza, Bazı, Naat, Saat, Saba, Sana, Sanı, Satı, Taba, Tanı, Tasa, Tazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ast, Ata, Aza, Azı, Ban, Bas, Bat, Baz, Nas, Naz, San, Saz, Tab, Tan, Tas, Tın, Tıs, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, As, At, Az, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.