TABAKLANMAK (TDK)

Hayvan postları çeşitli kimyasal maddelerle işlenmek, terbiye edilmek.

Tabaklanmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İŞLENME Nedir?

İşlenmek eylemi.

İŞLENMEK Nedir?

İşlemek eylemi yapılmak.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

POST Nedir?


1 - Tüylü hayvan derisi.
2 - Tarikatlarda şeyhlik orunu.
3 - Orun, makam.
4 - Kimi deyimlerde "can" anlamında kullanılır.

TERBİYE Nedir?


1 . Eğitim: "Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler."- A. Ş. Hisar.
2 . Görgü.
3 . Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.
4 . Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme.
5 . Hayvanı alıştırma: "Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu."- F. R. Atay.

A A A A B K K L M N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tabaklanmak,

10 Harfli Kelimeler

Tabaklamak, Tabaklanma,

9 Harfli Kelimeler

Bakakalma, Bantlamak, Kabaklama, Kakalanma, Katlanmak, Tabaklama,

8 Harfli Kelimeler

Aklanmak, Anlatmak, Atlanmak, Banlamak, Bantlama, Kakalama, Kalamata, Kaltaban, Kanatmak, Kanlamak, Katlamak, Katlanma, Tanlamak,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Akbakla, Aklamak, Aklanma, Alamana, Almanak, Anlamak, Anlatma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Bakanak, Banlama, Kabalak, Kanamak, Kanatma, Kanlama, Katlama, Takanak, Tanlama,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Aklama, Anamal, Anlama, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Bakkal, Baklan, Bakmak, Balama, Balata, Balkan, Banmak, Batmak, Batman, Kabala, Kabana, Kalaba, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kanaat, Kanama, Kanata, Kanmak, Katana, Katmak, Katman, Mablak, Matbaa, Tabaka, Takmak,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Ablak, Akala, Aklan, Akmak, Akman, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Atama, Atmak, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Balat, Balta, Banak, Banal, Banka, Banma, Batak, Batma, Kabak, Kaban, Kakma, Kalak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanka, Kanma, Katma, Lamba,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Akak, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Atak, Atma, Bala, Bana, Bank, Bant, Kaba, Kaka, Kala, Kama, Kana, Kant, Klan, Laka, Lama, Lata, Mala, Malt, Mana, Naat, Taam, Taba, Tabl, Taka, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ata, Bak, Bal, Ban, Bat, Kak, Kal, Kam, Kan, Kat, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Tab, Tak, Tal, Tam, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.