TAANNÜT (TDK)

Direnme, ayak direme, inat etme, direnim.

Taannüt kelimesi baş harfi T son harfi T olan bir kelime. Başında T sonunda T olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi N , altıncı harfi Ü , yedinci harfi T . Başı T sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

DİREN Nedir?

Dirgen.

DİRENİM Nedir?


1 . Direnme işi, inat, taannüt.
2 . ekonomi, hukuk Temerrüt.

DİRENME Nedir?

Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme.

ETME Nedir?

Etmek işi.

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

A A N N T T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Taannüt,

6 Harfli Kelimeler

Antant,

4 Harfli Kelimeler

Naat, Taat,

3 Harfli Kelimeler

Ana, Ant, Ata, Nan, Tan, Tat, Tün,

2 Harfli Kelimeler

An, At, Nü, Ta, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.