TAŞYÜREKLİLİK (TDK)

Taşyürekli olma durumu, acımasızlık.

Taşyüreklilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Y , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı T sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMA Nedir?


1 . Acımak işi.
2 . Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar.

ACIMASIZ Nedir?


1 . Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu."- S. İleri.
2 . zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı.

ACIMASIZLIK Nedir?

Zulüm.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TAŞYÜREKLİ Nedir?

Katı yürekli, hiç acıması olmayan, acımasız.

A E K K L L R T Y Ü İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yüreklilik,

9 Harfli Kelimeler

Aktüellik, Ateşlilik,

8 Harfli Kelimeler

Erklilik, İşaretli, İşleklik, İşlerlik, Kaliteli, Kalkerli, Katillik, Kertikli, Kraliyet, Kükreyiş, Külliyat, Külliyet, Litrelik, Rikkatli, Şeriklik, Tekillik, Tikellik, Yeşillik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Akrilik, Ateşlik, Atiklik, Ekşilik, Ektilik, Elitlik, Eltilik, Eriklik, Erillik, Eşitlik, İlliyet, İştikak, İştirak, İştiyak, Külliye, Kürekli, Laiklik, Leylaki, Raşitik, Rüştiye, Şairlik, Şakilik, Şekilli, Şeritli, Şikayet, Şitaiye, Takkeli, Telakki, Telkari, Terakki, Tiryaki, Türeyiş, Türkeli, Yeşilli, Yetkili, Yürekli,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Aktüel, Aktüer, Aletli, Ariyet, Arktik, Aşiret, Ateşli, Ekşili, Eritiş, Eriyik, Eriyiş, Etkili, İkişer, İkitek, İletiş, İletki, İllaki, İrtişa, İşaret, İştial, İştira, İtalik, İtikal, İyelik, Kalite, Kalker, Kalleş, Kareli, Kartel, Kaşeli, Kelkit, Kellik, Kertik, Keşkül, Kirkit, Kirtil, Kriket, Kritik, Leylak,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Ekili, Eküri, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Eşkal, Eşlik, Etlik, Eylül, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrite, İrşat, İşkal, İşkil, İşlek, İşlik, İşret, İşyar, İtila, İtlik, Kakül, Karye, Katil, Katre, Kelik, Kelli, Kerki, Kerti, Keşik, Keşki, Ketal, Kikla, Kiler, Kilit, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akit, Akli, Alet, Alil, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ayet, Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Erat, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşit, Eşli, Eşya, Etik, Etil, Etki, Etli, İare, İaşe, İlik, İlke, İlla, İlle, İrat, İşar,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akü, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Ekü, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İta, İti, İye, İyi, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kek, Kel, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, At, Ay, Ek, El, Er, Eş, Et, Ey, İl, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.