TAŞPUDRA (TDK)

Süslenmek için kullanılan pudra ve krem karışımı katı madde.

Taşpudra kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi P , beşinci harfi U , altıncı harfi D , yedinci harfi R , sekizinci harfi A . Başı T sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞIM Nedir?


1 . Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey.
2 . kimya İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KREM Nedir?


1 . Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için sürülen koyu kıvamlı madde.
2 . sıfat Bu kıvamda hazırlanmış olan: "Krem deterjan."- .
3 . Açık saman rengi.
4 . sıfat Bu renkte olan: "Vücutlarının yumuşaklığını gösteren açık renk, krem veya beyaz elbiseler içinde..."- A. Ş. Hisar.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

PUDRA Nedir?

Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz: "Hiç boya kullanmaz, az pudra sürerdi."- P. Safa.

SÜSLENMEK Nedir?


1 . Süsleme işine konu olmak: "Her türlü çiçekle kırlar süslenmiş / Yeşil yaprak giyer dumanlı dağlar."- Âşık Veysel.
2 . Kendini süslemek: "O gün yılbaşı olduğu için pek süslenmişti."- S. F. Abasıyanık.

A A D P R T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Şurada,

5 Harfli Kelimeler

Daraş, Pudra, Şarap, Şuara, Taraş, Taşra,

4 Harfli Kelimeler

Adap, Adaş, Apaş, Arap, Arda, Arpa, Aşar, Ataş, Dara, Darp, Dart, Daru, Data, Para, Paşa, Pata, Puşt, Şart, Şura, Şura, Tapa, Tapu, Trap, Trup, Tura, Turp,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ara, Arp, Arş, Art, Ata, Aut, Dar, Dua, Duş, Dut, Pat, Put, Rap, Şad, Şap, Şat, Şua, Şut, Tar, Taş, Tur, Tuş,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Aş, At, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.