TAŞLAMACILIK (TDK)

Taşlama ustasının yaptığı iş.

Taşlamacılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TAŞLAMA Nedir?


1 - Taşlamak eylemi.
2 - Sert madenleri aşındıncı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama.
3 - Yergi.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

A A A C I I K L L M T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Taşlamacılık,

11 Harfli Kelimeler

Aşılatılmak, Şamatacılık,

10 Harfli Kelimeler

Alkışlatma, Aşamalılık, Aşılatılma,

9 Harfli Kelimeler

Acılaşmak, Acıtılmak, Alıklaşma, Alışılmak, Alkışlama, Altmışlık, Aşılatmak, Cılklaşma, Ilıklaşma, Işılatmak, Katılaşma, Lamacılık, Maşacılık, Taşımalık, Taşlamacı,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Acılaşma, Acıtılma, Akıllıca, Akışmalı, Akıtmalı, Alacaklı, Alacalık, Alışılma, Allaşmak, Altlamak, Aşılamak, Aşılatma, Atacılık, Atkılama, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Kışlatma, Kıtlaşma, Malcılık, Maltalık, Maşatlık, Şaklatma, Şamatacı, Şamatalı, Taşımacı, Taşımlık, Taşlamak, Tıkamalı,

7 Harfli Kelimeler

Acıtmak, Aklaşma, Akşamcı, Alacalı, Alakalı, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Altılık, Altlama, Amcalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Atlamak, Ilıtmak, Işılama, Işıtmak, Kalımlı, Kalıtım, Kalmalı, Kamışlı, Kaşlama, Katılım, Katılış, Katılma, Katışma, Katlama, Katmalı, Kışlama, Kıtlama, Laklama, Maltalı, Maşalık, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acıtış, Acıtma, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aklama, Alacak, Alaşım, Alımcı, Alımlı, Alışık, Alışkı, Alışma, Allama, Altılı, Altlık, Altmış, Amalık, Aşıklı, Aşılma, Atalık, Atamak, Atılım, Atılış, Atılma, Atımcı, Atışma, Atkılı, Atlama, Atmaca,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akala, Akıcı, Akşam, Aktaş, Alaca, Alaka, Alıcı, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Aşama, Aşıcı, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Atama, Atıcı, Atılı, Atmak, Atmık, Camlı, Ilıca, Ilıma, Işıma, Itlak, Kalcı, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Kaşlı, Katım, Katlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Amca, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Caka, Cılk, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Kala, Kama, Katı, Kıta, Laka, Lala, Lama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Cam, Cık, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kıl, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Mal, Maş, Mat, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tam, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.