TAŞKIRANGİLLER (TDK)

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi taşkıran otu olan bir familya.

Taşkırangiller kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı T sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

A A E G I K L L N R R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Taşkırangiller,

9 Harfli Kelimeler

Nargiller,

8 Harfli Kelimeler

Anaerkil, Aşinalık, Ataerkil, Ataşelik, Atgiller, İlanıaşk, İntegral, Kantarlı, Kartallı, Katlanış, Katranlı, Lanarkit, Takılgan, Taşkıran, Tekrarlı,

7 Harfli Kelimeler

Akilane, Aktarış, Alengir, Alışkan, Altıgen, Altışar, Anarşik, Anartri, Anlaklı, Anlaşık, Anlatış, Aşıkane, Aşikare, Aterina, Ateşlik, Atılgan, Entrika, Galalit, Galenit, Garanti, Gerilla, Gırnata, Gırtlak, Kanalet, Kanatış, Kanatlı, Karaltı, Kararış, Kararlı, Karartı, Karaşın, Kartela, Kaşarlı, Kenarlı, Keratin, Kıranta, Kırlent, Klarnet, Lanetli, Langırt,

6 Harfli Kelimeler

Akaret, Alaten, Aletli, Algler, Alkali, Altlık, Analık, Anarşi, Anlatı, Antika, Araklı, Aralık, Arantı, Araşit, Aratış, Argali, Arılar, Arkalı, Arnika, Aşerat, Aşikar, Aşiret, Aşkale, Atalık, Atanış, Ateşin, Ateşli, Entari, Ergani, Galeri, Galeta, Ganalı, Genlik, Granit, Irktaş, İlkten, İnkıta, İnşaat, İranlı, İşaret,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Aklan, Aklen, Akran, Akşın, Aktar, Aktaş, Aleni, Algın, Alkan, Alkış, Alkil, Allık, Altık, Altın, Altlı, Analı, Anket, Anlak, Anlık, Antik, Antlı, Antre, Arena, Argın, Argıt, Arkıt, Arşın, Arter, Artık, Artın, Artış, Aşari, Aşina, Aşkın, Aşlık, Atari, Ataşe, Ekran,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akar, Akıl, Akın, Akış, Akil, Akit, Aklı, Akli, Akne, Alan, Alet, Algı, Alık, Alın, Alış, Alil, Allı, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arşe, Artı, Aşar, Aşık, Aşıt, Aşir, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atık,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Akı, Ala, Alg, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ate, Ati, Ela, Elk, Erg, Erk, Eti, Gak, Gar, Gen, Gık, Gır, Gri, Ira, Irk, İka, İla, İle, İlk, İta,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Aş, At, Ek, El, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İn, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.