TAŞEMENGİLLER (TDK)

Taşemenleri içine alan, yuvarlak ağızlı omurgalı hayvanlar familyası.

Taşemengiller kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı T sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZLI Nedir?

Ağzı herhangi bir biçimde olan: "Dar ağızlı vazo."- .

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

TAŞEMEN Nedir?

Taşemengillerden, suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvan (Petromyzon).

YUVARLAK Nedir?


1 . Top veya küre biçiminde toparlak şey.
2 . sıfat Top veya küre biçiminde olan, müdevver: "Yuvarlak bir yüz. Yuvarlak bir masa."- .

A E E E G L L M N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Taşemengiller,

11 Harfli Kelimeler

Genleştirme, Granitleşme, İşaretlenme,

10 Harfli Kelimeler

Alenileşme, Eleştirmen, Erginleşme, Genişletme, İşaretleme,

9 Harfli Kelimeler

Ateşlenme, Eleştirel, Eleştirme, Erginleme, Erinleşme, Erteleniş, Eşitlenme, Genişleme, Geriletme, Girenleme, İlerletme, Lanetleme, Raşelenme, Şeritleme,

8 Harfli Kelimeler

Ateşleme, Atgiller, Eşitleme, Eşlemeli, Genleşme, Gerileme, İlerleme, İntegral, İşletmen, İtelenme, Neşretme, Netameli, Netleşme, Niteleme, Şeneltme, Taneleme, Tellenme, Terminal, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Element, Ellenme, Elleşme, Elletme, Ellişer, Engelli, Entegre, Ergitme, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Galenit, Gametli, Ganimet, Gelinme, Gelişme, Genelme, General, Gerelti, Gerilla, Gerilme, Gerinme, Getirme, İnletme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Lanetli, Melanet, Melanit, Menşeli, Menteşe, Meşgale, Metilen, Mineral, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Algler, Aşerme, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Egemen, Eleman, Elemge, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emanet, Emaret, Enişte, Entari, Ergani, Ergene, Ergime, Erigen, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etamin, Etilen, Galeri, Geleme, Geleni, Germen, Granit, İlenme, İletme,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Allem, Amele, Anele, Anemi, Anime, Antre, Eleme, Elgin, Email, Emare, Emtia, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Etene, Etmen, Gaile, Gamet, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel, Geniş, Geren, Gerim, Geriş, Germe, Giren, Girme,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Elan, Elem, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Eman, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Enam, Enir, Enli, Erat, Eren, Ergi, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Alg, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Arş, Art, Ate, Ati, Ege, Ela, Erg, Eti, Gam, Gar, Gem, Gen, Gri, İla, İle, İma, İta, Lal, Lam, Lan, Leş, Lig, Lim, Lir, Mai, Mal, Maş, Mat, Men, Met, Mil, Mir, Mit,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, Aş, At, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.