TAŞINMAK (TDK)


1 . Taşıma işi yapılmak.
2 . (-e) Başka bir yere gitmek, göçmek: "Evi gezdim pek beğendim, ne yapıp yapıp oraya taşınmalıyız."- P. Safa.
3 . (-e) Bir yere sık sık gitmek: "Bir ay mahkemeye taşındı."- .

Taşınmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

GİTME Nedir?

Gitmek işi.

GİTMEK Nedir?


1 - Bir yere ulaşmak üzere yönelmek, varmak.
2 - Bir yerden ya da bir işten ayrılmak.
3 - Çıkmak, ulaşmak.
4 - Belli bir amaçla bir yere devam etmek ya da bir işle uğraşmak.
5 - Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak.
6 - Yakışmak, yaraşmak.
7 - Tüketilmek, harcanmak.
8 - Götürülmek, gönderilmek.
9 - Yeter olmak, yetmek, yetişmek.
10 - Yürümek, yol almak. 1
1 - Dayanmak. 1
2 - Geçmek. 1
3 - Herhangi bir durumda olmak. 1
4 - Yok olmak, elden çıkmak. 1
5 - Ölmek. 1
6 - Başvurmak, yapmak. 1
7 - Bir şey zarar görmüş olmak. 1
8 - (Makine için) İşlemek, çalışmak. 1
9 - (Bir durum) Sürmek.
20 - Satılmak. 2
1 - Bir yere, etkinliğe devam etmek. 2
2 - Yönelme durumundaki adla kalıplaşarak kullanılır. 2
3 - Sürerlik eylemleri kurar.

GÖÇME Nedir?

Göçmek işi.

GÖÇMEK Nedir?


1 - Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, kent ya da ülke değiştirmek.
2 - (Kimi hayvanlar) Sıcak iklimli ülkelere gitmek.
3 - Çökmek, yıkılmak.
4 - Ölmek, yok olmak.

MAHKEME Nedir?


1 . Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi.
2 . Duruşma: "Mahkeme tam yedi yıl sürdü."- .

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TAŞIMA Nedir?

Taşımak işi, transfer.

TAŞINMA Nedir?

Taşınmak işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A I K M N T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tanışmak, Taşınmak,

7 Harfli Kelimeler

Aşınmak, Atanmış, Atışmak, Kanatış, Kaşınma, Katışma, Takınma, Takışma, Tanımak, Tanışma, Taşımak, Taşınma, Tıkanma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aşınma, Atanış, Atışma, Kaşıma, Katman, Kınama, Mantık, Natıka, Şakıma, Tanıma, Taşıma, Taşkın, Taşmak, Tıkama, Tınmak,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Akşam, Akşın, Aktaş, Anmak, Aşkın, Aşmak, Atmak, Atmık, Kaman, Kamış, Kanat, Kanış, Kanıt, Kanma, Kaşan, Katım, Katma, Makat, Makta, Manat, Mantı, Nakış, Şaman, Takım, Takma, Tanık, Tanım, Tanış, Taşak, Taşım, Taşma, Tıkma, Tınma,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Akış, Akma, Aman, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Kama, Kana, Kanı, Kant, Katı, Kına, Kıta, Maaş, Mana, Maşa, Naaş, Naat, Şaka, Şama, Taam, Taka, Takı, Tanı, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ant, Aşı, Aşk, Ata, Kam, Kan, Kaş, Kat, Kın, Kış, Kıt, Maş, Mat, Nam, Şak, Şan, Şat, Şık, Tak, Tam, Tan, Taş, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Aş, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.