TAŞÇILIK (TDK)


1 . Taşçı olma durumu.
2 . Her türlü yapıda kullanılacak taşları kesme, biçimlendirme sanatı.

Taşçılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KESME Nedir?


1 . Kesmek işi.
2 . Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
3 . sıfat Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
4 . sıfat Kesin, değişmez, maktu: "Kesme fiyat."- .
5 . dil bilgisi Kesme işareti.
6 . edebiyat Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
7 . bitki bilimi Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli,
5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
8 . matematik Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
9 . sinema, TV (***) İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum.
10 . eskimiş Lokum.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

TAŞÇI Nedir?

Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A I I K L T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çaşıtlık, Taşçılık,

7 Harfli Kelimeler

Alkışçı, Aşçılık, Atçılık, Çakılış, Çakıltı, Çatılış, Çatışık, Çatışkı, Çatkılı, Kalıtçı, Katılış, Takılış, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akışlı, Akıtış, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Atılış, Atkılı, Çakılı, Çatılı, Çıtlık, Ilıkça, Işılak, Takılı, Taşçıl, Taşlık, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Alkış, Altık, Aşılı, Aşlık, Atılı, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çaltı, Çaşıt, Çatık, Çatış, Çatkı, Çıkış, Çıkıt, Çıktı, Çıtak, Itlak, Kaçış, Kaçlı, Kalıç, Kalış, Kalıt, Kaşlı, Katlı, Kılıç, Kılış, Kışla, Kıtal, Lakçı, Taçlı, Taşçı, Taşıl, Taşlı, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açıt, Açkı, Akıl, Akış, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Altı, Aşçı, Aşık, Aşıt, Atçı, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çıkı, Çıta, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaçı, Katı, Kıta, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alt, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çat, Çıt, Kaç, Kal, Kaş, Kat, Kıç, Kıl, Kış, Kıt, Lak, Şak, Şal, Şat, Şık, Taç, Tak, Tal, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.