TAÇLI (TDK)


1 . Tacı olan: "Bir orman melikesi gibi, tahta taçlı başı dimdik ... azametle tek başına orada dinleniyordu."- R. H. Karay.
2 . bitki bilimi Taç yaprağı olan.

Taçlı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi L , beşinci harfi I . Başı T sonu I olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZAMET Nedir?


1 - Ululuk.
2 - Gurur, onur, °kibir.
3 - Görkem, gösteriş, °heybet.
4 - Debdebe, °saltanat, °şatafat.
5 - Çalım, kurum, °tekebbür.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DİMDİK Nedir?


1 . Çok dik.
2 . Sağlıklı, zinde: "Müsteşar dimdik, sert adımlar atıyor."- P. Safa.
3 . Sıkıntıları karşılayacak durumda olan, baş eğmeyen, metin.
4 . zarf Çok dik bir biçimde.
5 . zarf Sağa sola sapmadan, dosdoğru: "Çevik adımlarla dimdik yürüyen, uzun boylu, yakışıklı, varlıklı bir adam."- R. H. Karay.
6 . zarf Kaskatı, çok sertleşmiş olarak.
7 . mecaz Dikkatli, ısrarlı (bakış).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MELİK Nedir?

Padişah, hükümdar, hakan.

MELİKE Nedir?


1 . Kadın hükümdar: "Loş, esrar dolu ülkesini devre çıkmış bir orman melikesi gibi..."- R. H. Karay.
2 . Padişah karısı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORMAN Nedir?


1 . Ağaçlarla örtülü geniş alan: "Bitmez tükenmez bir orman, bir çalılık içinde gidiyorduk."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu ağaçların bütünü.

TAÇLI Nedir?


1 . Tacı olan: "Bir orman melikesi gibi, tahta taçlı başı dimdik ... azametle tek başına orada dinleniyordu."- R. H. Karay.
2 . bitki bilimi Taç yaprağı olan.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

A I L T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çaltı, Taçlı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Alçı, Alıç, Altı, Atçı, Atıl, Atlı, Çalı, Çatı, Çıta,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Alt, Çal, Çat, Çıt, Taç, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.