TIRAŞSIZ (TDK)


1 . Saçı veya sakalı uzamış, tıraşı gelmiş.
2 . Yontulmamış (taş vb. sert nesne).

Tıraşsız kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

SAÇI Nedir?


1 . Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler.
2 . Düğün armağanı.

SAKA Nedir?

Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş (Carduelis carduelis).

SAKAL Nedir?


1 . Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü: "Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti."- F. R. Atay.
2 . Bazı hayvanlarda çene altında bulunan kılların tümü.
3 . denizcilik Gemi karinasında oluşan yosun, yapışan midye vb. yabancı madde.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TIRAŞ Nedir?


1 . Saç veya sakalı kesme işi, yülüme: "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu."- M. Ş. Esendal.
2 . Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme: "Asker tıraşı."- .
3 . Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal: "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."- .
4 . Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
5 . argo Yalan, asılsız, bıktırıcı söz: "Bırak tıraşı, doğru konuş."- .

UZAM Nedir?


1 . Algılanan nesnelerin temel niteliği.
2 . Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YONT Nedir?

Başıboş hayvan.

YONTU Nedir?

Heykel.

YONTULMA Nedir?

Yontulmak işi.

A I I R S T Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tıraşsız,

7 Harfli Kelimeler

Şartsız, Şırasız,

6 Harfli Kelimeler

Arıtış, Aşırtı, Aşısız, Taşsız,

5 Harfli Kelimeler

Arsız, Artış, Aşırı, Istar, Iştır, Rasıt, Sarış, Sarız, Satır, Satış, Sırat, Sızış, Şatır, Taşsı, Tıraş, Tırıs, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Arış, Arız, Artı, Asır, Aşıt, Atış, Azış, Itır, Rast, Razı, Rıza, Sarı, Satı, Sıra, Sırt, Sızı, Star, Şart, Şıra, Tarz, Tazı, Tras, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arş, Art, Arz, Ası, Ast, Aşı, Azı, Ira, Irz, Isı, Saz, Sır, Şat, Şaz, Tar, Tas, Taş, Tır, Tıs, Zar, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, Aş, At, Az, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.