TIPKIÇEKİM (TDK)


1 . Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi.
2 . Bu yöntemle elde edilen kopya, fotokopi.

Tıpkıçekim kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi I , üçüncü harfi P , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi Ç , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı T sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

FOTO Nedir?


1 . Işık.
2 . Fotoğraf.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

FOTOKOPİ Nedir?

Tıpkıçekim.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KOPYA Nedir?


1 . Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı: "Edebiyatımız iptidai, resmimiz basit, felsefemiz kopya, okuma yazma bilmek bir irfan sayılıyor."- P. Safa.
2 . Suret çıkarma işi.
3 . Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma.
4 . Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt.
5 . sıfat Taklit edilmiş olan: "Hanımlar köşe minderinin sağ duvarındaki birkaç kopya resme daldılar."- H. E. Adıvar.
6 . biyoloji Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı, klon.

KOPYASI Nedir?

çok benzeri.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E I I K K M P T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tıpkıçekim,

6 Harfli Kelimeler

Çitmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çekim, Çıkık, Çıkıt, Çıktı, Çimek, Çitme, Etçik, İçmek, İtmek, Kemik, Kıpık, Kıpti, Kıtık, Mekik, Piket, Tekçi, Tepik, Tepki, Tıkım, Tıpkı,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çıkı, Ekim, Ekip, Ekti, Emik, Epik, Etçi, Etik, Etki, İçme, İpek, İtçe, İtme, Keçi, Kipe, Peki, Pike, Tepi, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çıt, Çim, Çip, Çit, Eti, Kek, Kem, Kep, Ket, Kıç, Kıt, Kik, Kim, Kip, Kit, Meç, Met, Mit, Peç, Pek, Pıt, Piç, Pik, Pim, Tek, Tem, Tık, Tıp, Tik, Tim, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, Et, İç, İm, İp, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Pe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.