TINGIRDATIŞ (TDK)

Tıngırdatmak eylemi ya da biçimi.

Tıngırdatış kelimesi baş harfi T son harfi Ş olan bir kelime. Başında T sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş . Başı T sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

TINGIRDATMAK Nedir?


1 . Tıngırtı çıkarmak.
2 . Çalgıyı biraz çalabilmek.

A D G I I I N R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aşırıntı, Şangırtı, Şıngırtı, Tangırtı, Tıngırtı,

7 Harfli Kelimeler

Andırış, Attırış, Şırınga, Tanıtış, Taşınır, Taşıntı,

6 Harfli Kelimeler

Anırış, Anırtı, Arınış, Arıtış, Aşıntı, Aşırtı, Dargın, Dışarı, Dıştan, Işıntı, Tandır, Tanıtı, Tartış, Tıngır,

5 Harfli Kelimeler

Argın, Argıt, Arşın, Artın, Artış, Aşırı, Danış, Irgat, Iştır, Natır, Şatır, Tanış, Tanıt, Tanrı, Tartı, Taşıt, Tıraş, Tranş,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Arış, Artı, Aşıt, Atış, Dang, Darı, Dart, Gard, Gıda, Gına, Gırt, Işın, Itır, Rant, Şart, Şıra, Tanı, Tart, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ant, Arı, Arş, Art, Aşı, Dar, Dış, Gar, Gır, Ira, Nar, Şad, Şan, Şat, Tan, Tar, Taş, Tat, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.