TINAZ (TDK)


1 . Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını.
2 . Yığın: "Bu surattan kurtulmak için kalkıyor, kitap tınazları arasından, ikisini görebileceği bir yer seçiyor."- A. İlhan.

Tınaz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKİN Nedir?


1 . Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum: "Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli."- T. Buğra.
2 . Kültür, hars.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KURTULMAK Nedir?


1 . Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak: "Beni musluğa götüren namuslu polisler kurtulduğumu görünce sevindiler."- A. Gündüz.
2 . (-den) İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak: "Kayıtsızlıktan, tembellikten, gerilikten kurtulmak için inanmak lazım."- O. S. Orhon.
3 . (-den) Bir şey bulunduğu veya bağlı olduğu yerden ayrılmak: "Yüksek dallardaki fazla olgun, ballı şeftaliler, saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir sesle yerlere, çimenler içine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü."- R. H. Karay.
4 . Bağını koparıp kaçmak: "At kurtulmuş."- .
5 . mecaz Doğurmak: "Kadın sabaha karşı kurtulmuş."- .

SAVRULMA Nedir?

Savrulmak işi: "Savrulma hareketini pek ciddi tutmuş olacaktı ki beli kütürdedi ve acıdı."- H. Taner.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

SURA Nedir?


1 - Yumuşak, ince bir tür ipekli kumaş.
2 - Bu kumaştan yapılmış olan.

TINAZ Nedir?


1 . Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını.
2 . Yığın: "Bu surattan kurtulmak için kalkıyor, kitap tınazları arasından, ikisini görebileceği bir yer seçiyor."- A. İlhan.

YIĞIN Nedir?


1 . Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe: "Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kâğıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.

A I N T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Tınaz,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Anız, Tanı, Tazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ant, Azı, Naz, Tan, Tın, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

An, At, Az, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.