TIMARCI (TDK)


1 . Tımar yapan kimse.
2 . eskimiş Pansumancı: "Çırpınmamam için tımarcı kollarımı, hasta bakıcı kız başımı tuttu."- P. Safa. tımarcı (II) isim Tımar sahibi.

Tımarcı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi I , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı T sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKICI Nedir?


1 . Bakma işiyle görevlendirilen kimse: "Ustanın anası yatalak oldu, yanına başka bir bakıcı kocakarı tuttum."- A. Gündüz.
2 . Genellikle çocuk, yaşlı ve hastalara bakma işiyle görevli kimse.
3 . Yeme içme, barınma ve eğitim karşılığında bakıcılık görevi yapan kimse.
4 . Bir şeyi satın almayı düşünmeden yalnızca bakarak ilgilenen kimse: "Anlaşılıyor, alıcı değil, bakıcısın. Alıcı suratı yok sende pek."- H. Taner.
5 . Yabancı ülkede bir aile yanında kalarak eğitimini sürdüren ve aynı zamanda o evin çocuklarına bakan kimse.
6 . Falcı: "Bakıcılara, niyet kuyularına, Tezveren Dede'ye gitti."- Ö. Seyfettin.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

PANSUMAN Nedir?

Yara temizliği ve bakımı: "Pansuman çadırına gitmek üzere dışarı çıkıyordu ki birdenbire kapıda durdu"- N. Hikmet.

PANSUMANCI Nedir?

Pansuman yapmayı meslek edinmiş kimse.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

TIMAR Nedir?


1 . Yara bakımı.
2 . Ağaç bakımı: "Merkeplere atladılar, şeftali bahçelerinden geçtikten sonra tımar görmemiş sık, gür bir ayvalığa daldılar."- R. H. Karay.
3 . Binek hayvanlarının kıllarını, derisini temizleme: "Tımar tam bir saat sürüyor, yarım saat hayvanın bir tarafı, yarım saat öbür yanı."- H. Taner.

TIMARCI Nedir?


1 . Tımar yapan kimse.
2 . eskimiş Pansumancı: "Çırpınmamam için tımarcı kollarımı, hasta bakıcı kız başımı tuttu."- P. Safa. tımarcı (II) isim Tımar sahibi.

A C I I M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tarımcı, Tımarcı,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Atımcı,

5 Harfli Kelimeler

Arıcı, Artım, Atıcı, Martı, Mıcır, Tarım, Tımar,

4 Harfli Kelimeler

Artı, Atım, Cart, Cırt, Itır, Mart,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Arı, Art, Cam, Car, Ira, Mat, Ram, Tam, Tar, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.