TIBBİYELİ (TDK)

Tıp fakültesinde okuyan öğrenci: "Nevzat tıbbiyeli arkadaşlarını da alır getirir."- M. Yesari.

Tıbbiyeli kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi I , üçüncü harfi B , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı T sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

FAKÜL Nedir?

Benek.

FAKÜLTE Nedir?

Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri: "Bir ev hizmetçisi azıcık dişini sıkınca çocuğunu fakülteye gönderebiliyor."- Ç. Altan.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

TIBBİYELİ Nedir?

Tıp fakültesinde okuyan öğrenci: "Nevzat tıbbiyeli arkadaşlarını da alır getirir."- M. Yesari.

B B E I L T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tıbbiyeli,

7 Harfli Kelimeler

Beyitli, Tıbbiye,

6 Harfli Kelimeler

Betili, Biyeli,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Beyit, Bilet, Bilye, Bitey, Bitli, Biyel, İleti, Tıbbi,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bibi, Bile, Bili, Biye, Elit, Elti, Etil, Etli, Liet, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bey, Bit, Eti, İle, İti, İye, İyi, Leb, Ley, Tel, Yel, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Et, Ey, İl, İt, Le, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.