TÜZELKİŞİLİK (TDK)

Tüzelkişinin durumu.

Tüzelkişilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TÜZE Nedir?

Hukuk.

TÜZEL Nedir?


1 . Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal.
2 . Hükümle ilgili, hükmi.

TÜZELKİŞİ Nedir?

Hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişilerin ya da malların topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık.

E K K L L T Z Ü İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Etkililik,

8 Harfli Kelimeler

İkileşik, İkitelli, İletiliş, İşleklik, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Ekşilik, Ektilik, Elitlik, Eltilik, Eşitlik, Eziklik, İşkilli, Kilitli, Kişilik, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Etkili, Eziliş, İkilik, İkitek, İkizli, İletiş, İletki, İlikli, İlişik, İlişki, İtiliş, Kelkit, Kellik, Keşkül, Şiilik, Şikeli, Teklik, Teşkil, Tezlik, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ellik, Eşlik, Etlik, İkili, İleti, İlkel, İllet, İşkil, İşlek, İşlik, İtlik, İzlek, Kelik, Kelli, Keşik, Keşki, Kilit, Kiliz, Killi, Kitle, Klişe, Külek, Külli, Külte, Kütle, Likit, Şekil, Şilte, Tekil, Tekli, Telli, Tezli, Tikel, Tilki, Tüzel, Zelil, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İlle, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kile, Kişi, Klik, Klüz, Kült, Liet, Lüle, Şike, Şile, Şilt, Tike, Tüze, Üleş, Ülke, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kek, Kel, Keş, Ket, Kez, Kik, Kil, Kit, Kül, Küt, Leş, Lük, Şek, Şet, Şii, Tek, Tel, Tez, Tik, Tiz, Tül, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Eş, Et, İl, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.