TÜZEL (TDK)


1 . Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal.
2 . Hükümle ilgili, hükmi.

Tüzel kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi L . Başı T sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

HUKUKİ Nedir?

Tüzel.

HUKUKSAL Nedir?

Tüzel.

HÜKMİ Nedir?

Tüzel.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E L T Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Tüzel,

4 Harfli Kelimeler

Tüze,

3 Harfli Kelimeler

Tel, Tez, Tül, Zül,

2 Harfli Kelimeler

El, Et, Le, Te, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.