TÜRKLEŞMEK (TDK)

Türk olmak, Türk dilini ve Türklüğü benimsemek: "Evet kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor."- Y. K. Beyatlı.

Türkleşmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENİMSEMEK Nedir?


1 . Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek: "Ağzın kulaklarına vardı, işi âdeta benimsedin."- R. H. Karay.
2 . mecaz Bir şeye, birine bağlanmak, ısınmak: "Karım içinde büyüdüğü bu evi bütün psikolojik derinliğiyle benimsemişti."- A. H. Tanpınar.

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

KIRK Nedir?


1 - Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, 40, XL.
2 - Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
3 - Pek çok.

MERHALE Nedir?


1 . Derece, basamak, aşama, evre: "Bu yolun üstünde Edirne bir konak, hürriyet bir merhaledir."- F. R. Atay.
2 . eskimiş Varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri, konak, menzil.
3 . eskimiş Bir yolcunun sekiz saatte gidebileceği mesafe.

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÇE Nedir?


1 . Genel Türk dili: "Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe 'ben Bulgarca bilmem' dedi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Türkiye Türkçesi.

E E K K L M R T Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Türkleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Kütleşmek, Şükretmek, Türkleşme,

8 Harfli Kelimeler

Kütlemek, Kütleşme, Müşekkel, Müşterek, Şükretme, Teşekkül, Teşekkür,

7 Harfli Kelimeler

Kertmek, Kükreme, Küremek, Kütleme, Türemek, Üleşmek, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Keşkül, Küreme, Leşker, Mertek, Tümler, Türeme, Üleşme, Üremek, Üretme, Ürkmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Elmek, Erkek, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Keşke, Kükre, Külek, Külte, Kürek, Kütle, Melek, Meleş, Merek, Meret, Metre, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek, Tekel, Teker, Tekke, Tekme, Telek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eter, Etme, Keke, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Kült, Küme, Küre, Kürk, Kürt, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Mülk, Mürt, Reel, Rüşt, Teke, Tere, Terk, Trük,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kül, Kür, Küt, Leş, Lük, Met, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.