TÜRKLEŞME (TDK)

Türkleşmek işi veya durumu.

Türkleşme kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı T sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TÜRKLEŞMEK Nedir?

Türk olmak, Türk dilini ve Türklüğü benimsemek: "Evet kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor."- Y. K. Beyatlı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L M R T Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Türkleşme,

8 Harfli Kelimeler

Kütleşme, Müşterek, Şükretme,

7 Harfli Kelimeler

Kütleme, Türemek, Üleşmek, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Küreme, Leşker, Mertek, Tümler, Türeme, Üleşme, Üremek, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Külte, Kütle, Melek, Meleş, Merek, Meret, Metre, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Terek, Terme, Tümel, Türel, Ülker, Üreme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eter, Etme, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Kült, Küme, Küre, Kürt, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Mülk, Mürt, Reel, Rüşt, Teke, Tere, Terk, Trük, Türe, Türk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kül, Kür, Küt, Leş, Lük, Met, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.