TÜRKİSTANLI (TDK)

Türkistan halkından olan (kimse).

Türkistanlı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi I . Başı T sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKİ Nedir?


1 . Türkle ilgili.
2 . isim Türkçe.

A I K L N R S T T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Natürist, Nitratlı, Üstatlık,

7 Harfli Kelimeler

Kristal, Sırtlan, Süratli, Transit,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Altüst, Artist, Irksal, İnkıta, İranlı, Kalsit, Karslı, Kartlı, Kırsal, Kiralı, Lastik, Niksar, Nitrat, Rastık, Saltık, Sarkıl, Sarkıt, Satürn, Sirkat, Statik, Taklit, Taksir, Taksit, Taktir, Talkın, Tansık, Tarsin, Tartıl, Tastir, Tırnak, Trakit,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altın, Anlık, Antik, Antlı, Anüri, Arkıt, Arsin, Artık, Artın, Asklı, Aslık, Astik, Iltar, Iskat, Islak, Istar, Itlak, İnkar, İntak, İrsal, İskan, İsnat, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Karın, Karlı, Karni, Karst, Kasır, Kasıt, Kaslı, Kasnı, Kasti, Katır, Katil, Katlı, Kıran,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Anüs, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Asil, Asit, Askı, Asli, Asri, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Irak, Irki, Iska, Itri, İkna, İlan, İnak, İnal, İnat, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akı, Aks, Akü, Ali, Alt, Anı, Ani, Ant, Arı, Ari, Ark, Art, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Ira, Irk, İka, İla, İlk, İrs, İsa, İta, Kal, Kan, Kar, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kil, Kin, Kir, Kit, Kül,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, At, İl, İn, İs, İt, Ki, La, Nü, Ra, Si, Ta, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.