TÜRKİ (TDK)


1 . Türkle ilgili.
2 . isim Türkçe.

Türki kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÇE Nedir?


1 . Genel Türk dili: "Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe 'ben Bulgarca bilmem' dedi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Türkiye Türkçesi.

K R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kürit, Türki,

4 Harfli Kelimeler

Kürt, Trük, Türk,

3 Harfli Kelimeler

Kir, Kit, Kür, Küt, Tik, Tür,

2 Harfli Kelimeler

İt, Ki, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.