TÜRKÜLEŞME (TDK)

Türküleşmek durumu.

Türküleşme kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı T sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TÜRKÜLEŞMEK Nedir?

Türkü durumuna gelmek: "Yıllardan beri vakalar türküleşmiyor. Caz ve radyo türküyü öldürdü."- R. H. Karay.

E E K L M R T Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Türküleşme,

9 Harfli Kelimeler

Türkleşme, Türküleme,

8 Harfli Kelimeler

Kütleşme, Müşterek, Şükretme, Ütülemek,

7 Harfli Kelimeler

Kütleme, Müşküle, Tükürme, Türemek, Üleşmek, Üretmek, Ürkütme, Ürüşmek, Üşürmek, Üşütmek, Ütüleme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Kültür, Küreme, Kürüme, Leşker, Mertek, Müşkül, Tümler, Tümlük, Türeme, Üleşme, Üremek, Üretme, Ürümek, Ürüşme, Üşümek, Üşürme, Üşütme, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Külte, Küşüm, Kütle, Kütlü, Melek, Meleş, Merek, Meret, Metre, Remel, Reşme, Rüküş, Şekel, Şeker, Şelek, Şükür, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Terek, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eter, Etme, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Kült, Küme, Küre, Kürt, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Mülk, Mürt, Reel, Rüşt, Teke, Tere, Terk, Trük, Tülü, Türe,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kül, Kür, Küt, Leş, Lük, Met, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tül, Tüm, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.