TÜRKÇELEŞMEK (TDK)

Türkçe niteliğini kazanmak.

Türkçeleşmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ç , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

TÜRKÇE Nedir?


1 . Genel Türk dili: "Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe 'ben Bulgarca bilmem' dedi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Türkiye Türkçesi.

E E E K K L M R T Ç Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Türkçeleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Türkçeleşme,

10 Harfli Kelimeler

Türkleşmek, Ürkekleşme,

9 Harfli Kelimeler

Kürelemek, Kütleşmek, Şükretmek, Tekleşmek, Türkleşme,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Ekletmek, Keşlemek, Küreleme, Kütlemek, Kütleşme, Müşekkel, Müşterek, Şükretme, Tekerlek, Teklemek, Tekleşme, Terlemek, Teşekkül, Teşekkür, Üçleşmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Eklemek, Ekleşme, Ekletme, Eletmek, Erkekçe, Eşlemek, Kekleme, Kertmek, Keşleme, Kükreme, Küremek, Kütleme, Tekleme, Terleme, Türemek, Üçlemek, Üçleşme, Üçteker, Üleşmek, Üretmek, Ürkekçe,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çeltek, Çemrek, Çerkeş, Çetele, Ekleme, Elemek, Eletme, Erkete, Eşekçe, Eşelek, Eşleme, Kekeme, Keleme, Kemere, Kertme, Keşkül, Küreme, Kürtçe, Leşker, Meleke, Mertçe, Mertek, Reçete, Teleke, Teleme, Tereke, Tümleç, Tümler, Türeme, Türkçe, Üçleme, Üleşme, Üremek, Üreteç, Üretme, Ürkmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekme, Çekül, Çelek, Çelme, Çeşme, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Eleme, Elmek, Erkeç, Erkek, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Kekeç, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Keşke, Kükre, Külçe, Külek, Külte, Kürek, Kütle, Leçek,

4 Harfli Kelimeler

Çete, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eter, Etme, Keçe, Keke, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Kült, Küme, Küre, Kürk, Kürt, Leçe, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Mülk, Mürt, Reel, Rüşt,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Çüş, Eke, Ekü, Elk, Erk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kül, Kür, Küt, Leş, Lük, Meç, Met, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Re, Şe, Te, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.