TÜRETİLMEK (TDK)

Türetmek eylemi yapılmak.

Türetilmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

TÜRETMEK Nedir?

Oluşturmak, ortaya çıkarmak, yaratmak, meydana çıkarmak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E K L M R T T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Üretilmek,

8 Harfli Kelimeler

Ettirmek, Kertilme, Kirletme, Kütletme, Metrelik, Titremek, Türetmek, Üretilme,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Eritmek, Ettirme, İletmek, Kemerli, Kütleme, Mertlik, Metelik, Tekerli, Titreme, Tüketim, Tüketme, Türemek, Türetme, Türkeli, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Erimek, Eritme, Etiket, Etkime, İletme, Kelime, Kerime, Kertme, Kümeli, Küreme, Melike, Mertek, Metrik, Mürtet, Ritüel, Tekmil, Teleüt, Teltik, Temlik, Terlik, Termik, Termit, Titrek, Titrem, Tümler, Türeme, Tütmek, Üremek, Üremik, Üretim, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eküri, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Külte, Kürit, Kütle, Liret, Litre, Melek, Melik, Merek, Meret, Metil, Metre, Mülki, Mürit, Remel, Remil,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etüt, İlke, İlme, İtme, Kele, Keme, Kere, Kete, Kile, Krem, Kült,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kül, Kür, Küt, Lim, Lir, Lük, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.