TÜRDEŞLEŞTİRME (TDK)

Türdeşleştirmek eylemi.

Türdeşleştirme kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı T sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

TÜRDEŞLEŞTİRMEK Nedir?

Türdeş duruma getirmek.

D E E E L M R R T T Ü İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şirretleşme,

10 Harfli Kelimeler

Demetletiş, Eşleştirme, Tirşeleşme,

9 Harfli Kelimeler

Dertleşiş, Dertleşme, Dürteleme, Eleştirme, Erteletim, Eşitleşme, Şeritleme, Telemetri, Termitler, Üleştirme,

8 Harfli Kelimeler

Delirtme, Derletme, Dişletme, Eşitleme, İrdeleme, Şeritler, Şişeleme, Şişletme, Temerrüt, Terletme, Tireleme, Titreşme, Üretilme,

7 Harfli Kelimeler

Delirme, Demetli, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Direşme, Diretme, Dişleme, Düşleme, Edremit, Erdemli, Erdirme, Eşleşme, Eştirme, Ettirme, İşletme, İteleme, İtleşme, Müşteri, Şişleme, Terleme, Titreme, Türetme,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derlem, Dertli, Dileme, Direme, Dişeme, Dürtme, Düşlem, Edilme, Eletme, Erişme, Erişte, Eritme, Eşilme, Eşleme, İletme, İşetme, İşleme, Müdire, Müdrir, Mürşit, Mürtet, Ritüel, Şirret, Teleme, Teleüt, Temdit, Terdit, Termit, Teşdit, Teşmil, Titrem, Tümler, Türdeş, Türedi, Türeme, Üleşme, Üretim, Üretiş, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demet, Demir, Demli, Derme, Deşme, Dilme, Ditme, Dürme, Düşeş, Düşme, Eleme, Erdem, Erime, Ermiş, Eşlem, İşeme, İşlem, İşret, İşteş, Lider, Liret, Litre, Medet, Meleş, Meret, Metil, Metre, Mürit, Müşir, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Şedit, Şerir, Şerit, Şetim, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Dere, Deri, Dert, Düet, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, Etüt, İlme, İşte, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Meşe, Mide, Mürt,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Diş, Düş, Ede, Edi, Eti, İde, İle, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şem, Şer, Şeş, Şet, Şiş, Tel, Tem, Ter, Tim, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.