TÜMKİRPİKLİLER (TDK)

Kirpikli birgözelilerin altsınıfı.

Tümkirpikliler kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi P , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı T sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTSINIF Nedir?

Bir sınıf içinden ayrılan ikinci derecedeki sınıf.

BİRGÖZELİ Nedir?

Yapısı tek bir gözeden oluşan (hayvan ya da bitki), tekhücreli.

BİRGÖZELİLER Nedir?

Yapısı tek bir gözeden oluşan hayvanlar ya da bitkiler.

KİRPİKLİ Nedir?


1 . Herhangi bir nitelikte kirpiği olan: "Çukura batmış uzun kirpikli gözleriyle etrafına bakındı."- N. Hikmet.
2 . bitki bilimi, hayvan bilimi Üzerinde kirpik veya kirpiğe benzer uzantılar olan: "Kirpikli zar."- .

E K K L L M P R R T Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kirpikliler,

9 Harfli Kelimeler

Etkililik, İrkiltmek, Kiremitli, Mililitre, Üretimlik, Ürpertili,

8 Harfli Kelimeler

Ekliptik, Erklilik, İkilemli, İkitelli, İrkilmek, İrkiltme, Kertikli, Kipkirli, Kirlilik, Kirpikli, Kirtikli, Litrelik, Müritlik, Mürtekip, Perlitli, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Ektilik, Eliptik, Elitlik, Eltilik, Emirlik, Eriklik, Erillik, Erirlik, İlmikli, İrkilme, İtilmek, Kemikli, Kilitli, Kiremit, Küpelik, Kürekli, Mertlik, Metilik, Pelikül, Rimelli, Ritimli, Tepkili, Türkeli, Ürperti, Ürtiker,

6 Harfli Kelimeler

Etkili, İkilem, İkilik, İkitek, İletim, İletki, İlikli, İpekli, İpilti, İrilik, İrkmek, İtilme, Kelkit, Kellik, Kemlik, Kertik, Kimlik, Kiplik, Kirkit, Kirpik, Kirtil, Kriket, Kriter, Kritik, Kümeli, Küpeli, Merkür, Metrik, Millet, Peklik, Perili, Perlit, Pilili, Pireli, Prelüt, Replik, Ritmik, Ritüel, Teklik, Tekmil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eküri, Ellik, Emlik, Erkli, Erlik, Etlik, İkili, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İplik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kelik, Kelli, Kemik, Kepir, Kerim, Kerki, Kerti, Kiler, Kilim, Kilit, Killi, Kiril, Kirli, Kirpi, Kitle, Kükre, Külek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emik, Emir, Epik, Erik, Eril, Erim, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İpek, İtki, İtme, Kile, Kimi, Kipe, Klik, Klip, Krem, Krep, Kült, Küme, Küpe, Küre, Kürk, Kürt,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Kep, Ker, Ket, Kik, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Kül, Küp, Kür, Küt, Lep, Lim, Lir, Lük, Lüp, Met, Mil, Mir, Mit, Pek, Pik, Pil, Pim, Pir, Pür,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İp, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.