TÜMEVARIMCI (TDK)

Tümevarım yöntemiyle düşünen, tümevarım yöntemi uygulayan.

Tümevarımcı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı T sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

TÜMEVARIM Nedir?

Teklik olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A C E I I M M R T V Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tümevarım,

7 Harfli Kelimeler

Cıvıtma, Tarımcı, Tımarcı,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Atımcı, Cıvıma, Mücver,

5 Harfli Kelimeler

Arıcı, Artım, Atıcı, Avret, Cıvma, Cüret, Evrat, Martı, Matem, Mecra, Memat, Meram, Mevta, Mıcır, Tarım, Tavcı, Tavır, Tımar, Tümce, Türev, Ücret, Ümera, Ümmet,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Amme, Artı, Atım, Avcı, Cart, Cırt, Cıva, Erat, Etüv, Itır, Mart, Mera, Mert, Meta, Mevt, Mürt, Rate, Reva, Revü, Tema, Türe, Ücra, Ürat, Ürem, Ütme, Veca, Vect,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Arı, Art, Ate, Cam, Car, Cem, Cer, Cet, Ira, Mat, Met, Ram, Ret, Tam, Tar, Tav, Tem, Ter, Tır, Tüm, Tür, Üre, Var, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, At, Av, Ce, Em, Er, Et, Ev, Me, Ra, Re, Ta, Te, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.