TÜMDENGELİM (TDK)

Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, talil, dedüksiyon.

Tümdengelim kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi G , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı T sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEDÜKSİYON Nedir?

Tümdengelim.

ETKEN Nedir?


1 . Etki eden şey, faktör: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun."- N. Cumalı.
2 . kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir.
3 . dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: "Kırmak, bilmek etken fiillerdir."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖNERME Nedir?


1 . Önermek işi.
2 . Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
3 . mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

TALİ Nedir?

İkinci derecede olan, ikincil.

TALİL Nedir?


1 . Sebep gösterme.
2 . felsefe Tümdengelim.

TİKEL Nedir?


1 . Kısmi: "Bizim sinemamıza getirdiği özel, tikel duyarlığın sanki ayırtında bile değildi."- S. İleri.
2 . felsefe Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.

TÜMEL Nedir?


1 . Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli.
2 . Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

D E E G L M M N T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tümdengelim,

9 Harfli Kelimeler

Ümitlenme,

8 Harfli Kelimeler

Dinletme, Gümletme, Tümlenme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Demetli, Denetim, Dengeli, Denilme, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Edilgen, Entimem, Gedilme, Gelinme, Gümleme, Günleme, İmgelem, İnletme, İtlenme, Metilen, Mümteni, Teemmül, Tümleme, Ünletme,

6 Harfli Kelimeler

Dileme, Edilme, Edinme, Elenti, Emilme, Etilen, Geleni, Glüten, Gündem, İlenme, İletme, İmleme, İnleme, Medeni, Meltem, Memeli, Mendil, Nedime, Tümden, Tüneme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delme, Demet, Demin, Demli, Denet, Denge, Denim, Denli, Denme, Dilme, Dinme, Ditme, Dümen, Dünit, Elden, Elgin, Elgün, Engel, Enlem, Entel, Etmen, Gedme, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, Gitme, Gülme, Günde, Gütme, Ledün, Linet, Lümen, Lünet, Medet, Metil, Metin, Mümin, Nedim,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Deni, Dine, Düet, Edim, Elde, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emme, Emmi, Enli, Eten, Etil, Etli, Etme, Gele, Gemi, Gene, Gine, Güme, İlme, İmge, İnme, İtme, Liet, Lime, Meme, Meni, Menü, Mide, Mine, Müge, Nite,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Dün, Ede, Edi, Ege, Eti, Gem, Gen, Gül, Güm, Gün, İde, İle, Lig, Lim, Men, Met, Mil, Mim, Mit, Nem, Net, Nim, Tel, Tem, Ten, Tim, Tin, Tül, Tüm, Tün,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Et, Ge, İl, İm, İn, İt, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.