TÜKENMİŞLİK (TDK)

Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu.

Tükenmişlik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇABA Nedir?

Herhangi bir işi yapmak, başarmak için harcanan güç, zorlu, sürekli çalışma, °ceht.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

GÜCÜN Nedir?


1 . Dara dar.
2 . Güçlükle, ancak, zorla.

E K K L M N T Ü İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tükenmişlik,

9 Harfli Kelimeler

Ümitleniş,

8 Harfli Kelimeler

Etkinlik, Münekkit, Temkinli, Tümleşik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ekşilik, Ekşimik, Ektilik, Eşitlik, Eşkinli, İlişken, İlişmek, İneklik, İnilmek, İşitmek, İşlenti, İtilmek, İtişmek, Kemikli, Kinetik, Melinit, Metilik, Müşteki, Nitekim, Nitelik, Nükleik, Nükteli, Tükenik, Tükeniş,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Ekşili, Etkili, İkilem, İkitek, İleniş, İletim, İletiş, İletki, İlinek, İlişme, İlkten, İnilme, İnmeli, İşitme, İşkine, İtilme, İtişme, Kelkit, Kemlik, Kentli, Keşkül, Kimlik, Klinik, Kümeli, Lüknet, Mineli, Netlik, Şenlik, Şikeli, Teklik, Tekmil, Teknik, Telkin, Temkin, Temlik, Tenkil, Teşkil, Teşmil, Tünmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Emlik, Eşkin, Eşlik, Etkin, Etlik, Etnik, İklim, İleti, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İtlik, İtmek, Kelik, Kemik, Keşik, Keşki, Kilim, Kilit, Kinik, Kiniş, Kinli, Kitin, Kitle, Klişe, Külek, Külte, Küşne, Kütin, Kütle, Liken, Likit,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emin, Emiş, Enik, Enli, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İniş, İnme, İnti, İşli, İşte, İtiş, İtki, İtme, Kent, Kile, Kimi, Kişi,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Kem, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kit, Kül, Küt, Leş, Lim, Lük, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Şe, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.