TÜKENMEZKALEM (TDK)

Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez5.

Tükenmezkalem kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi A , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi M . Başı T sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BORU Nedir?


1 . Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir: "Soba borusu kazanın içinden geçerdi."- N. Cumalı.
2 . Borazan: "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım."- R. E. Ünaydın.

BORUCU Nedir?


1 . Boru yapıp satan kimse.
2 . Boru montajında çalışan kimse.

BORUCUK Nedir?

Uzunluğu az, çapı küçük, silindir biçiminde oluşum.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KALEM Nedir?


1 . Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: "Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir."- F. R. Atay.
2 . Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer: "Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti."- M. Ş. Esendal.
3 . Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: "Taşçı kalemi."- . "Oymacı kalemi."- .
4 . Çeşit, tür: "Üç kalem erzak."- . "Beş kalem ilaç."- .
5 . mecaz Bazı deyimlerde yazı: "Kaleme almak."- . "Kaleme gelmemek."- .
6 . mecaz Yazar: "Edebiyatımızın usta kalemlerinden..."- .

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

MÜREKKEP Nedir?


1 . Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde: "Delikanlının elinden yere kocaman bir mürekkep şişesi düşüp patladı."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Birleşmiş, birleşik.
3 . sıfat -den oluşmuş: "Emri altında altışar kişiden mürekkep iki kıta vardı."- R. H. Karay.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

TÜKENME Nedir?

Tükenmek işi: "Zaten aylardan beri yüreğine dertler, endişeler içinde garip bir baygınlık arız oluyor, yüreğinde bir erime, bir tükenme hâli seziyordu."- R. H. Karay.

TÜKENMEZ Nedir?


1 . Tükenmeyen, bitmeyen: "Bu engin ruh, bu tükenmez azim, Türk milletinin varlık sebebidir."- R. E. Ünaydın.
2 . mecaz Sonsuz: "Ben bihaberim kendi tükenmez elemimden."- Y. Z. Ortaç.
3 . isim Tükenmez kalem.
4 . isim, halk ağzında Bir kapta ekşitilen ve alındıkça su eklenerek çoğaltılan üzüm veya üzüm, elma, armut karışımı bir tür içecek.
5 . isim, halk ağzında Peynirli bir tür çorba.

A E E E K K L M M N T Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kümelenmek, Tazelenmek, Tüneklemek,

9 Harfli Kelimeler

Kümelemek, Kümelenme, Nakletmek, Nakzetmek, Nazmetmek, Nemletmek, Tanelemek, Tazelemek, Tazelenme, Tümlenmek, Tünekleme,

8 Harfli Kelimeler

Azletmek, Azmetmek, Eklenmek, Ekletmek, Etlenmek, Kümeleme, Kütlemek, Memleket, Menetmek, Mükaleme, Nakletme, Nakzetme, Nazmetme, Nemletme, Nezetmek, Taneleme, Tazeleme, Tekemmül, Teklemek, Tezlemek, Tükenmek, Tükenmez, Tümlemek, Tümlenme, Ünletmek,

7 Harfli Kelimeler

Azletme, Azmetme, Eklemek, Eklenme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Emlemek, Etlenme, Kekleme, Kütleme, Malzeme, Mamelek, Melamet, Melanet, Melemek, Menetme, Nezaket, Nezetme, Teemmül, Tekamül, Tekleme, Tezleme, Tükenme, Tümleme, Tünemek, Ünlemek, Ünletme,

6 Harfli Kelimeler

Aktüel, Amentü, Ekenek, Ekleme, Eleman, Elemek, Elenme, Eletme, Emanet, Emleme, Enemek, Kaknem, Kekeme, Keleme, Kemane, Kement, Kental, Lüknet, Maktel, Mealen, Meleke, Meleme, Meltem, Mümtaz, Namzet, Teamül, Tekman, Teleke, Teleme, Teneke, Tezene, Tüneme, Tünmek, Ünleme, Zeamet,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Amele, Anele, Anket, Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Elzem, Emlak, Emmek, Eneme, Eneze, Enkaz, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Ezmek, Kakül, Kalem, Kamet, Kelam, Kelek, Kelem, Kemal, Keman, Kenet, Ketal, Keten, Külek, Külte, Kütle, Lanet, Lümen, Lünet, Maket, Malen,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Alem, Alet, Amel, Amme, Atel, Ekme, Elan, Elek, Elem, Elma, Eman, Emek, Emel, Emen, Emet, Emme, Enam, Enek, Enez, Etek, Eten, Etme, Ezan, Ezel, Ezme, Kale, Kame, Kant, Keka, Keke, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete, Keza, Klan, Klüz, Kült,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alt, Ant, Ate, Eke, Ekü, Ela, Elk, Eza, Kak, Kal, Kam, Kan, Kat, Kaz, Kek, Kel, Kem, Ket, Kez, Kül, Küt, Lak, Lam, Lan, Laz, Lük, Mal, Mat, Men, Met, Nal, Nam, Naz, Nem, Net, Tak, Tal, Tam, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, Az, Ek, El, Em, En, Et, Ke, La, Le, Me, Ne, Nü, Ta, Te, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.