TÖSKÜRTMEK (TDK)


1 . Hayvanı geri geri yürütmek.
2 . Düşmanı püskürtmek.

Töskürtmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞMAN Nedir?


1 . Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı: "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları: "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor."- A. Gündüz.
3 . Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?"- B. R. Eyuboğlu.
4 . sıfat Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
5 . mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse: "Ekmek düşmanı."- .
6 . mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse: "İçki düşmanı."- .

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

PÜSKÜRTME Nedir?


1 . Püskürtmek işi.
2 . Sulu boya püskürterek çeşitli tonlarda yüzeyler elde etme tekniği veya bu teknikle yapılmış resim.
3 . sıfat Püskürtülerek yapılmış: "Püskürtme sıva."- .
4 . sıfat Sıçramış, fırlamış: "Kızın ipek çorapları püskürtme çamur içinde kalmıştı."- H. Taner.

PÜSKÜRTMEK Nedir?


1 . Püskürme işini yaptırmak.
2 . Hızla ve savurtarak çıkarmak.
3 . Fışkırtmak.
4 . mecaz Geri dönmek zorunda bırakmak: "Düşmanı hem de kanadı kırık hâlimizle, hangi güçle geri püskürttük?"- H. Taner.

YÜRÜTME Nedir?


1 . Yürütmek işi.
2 . Kanunları uygulama işi, icra: "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır."- Anayasa.
3 . Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

YÜRÜTMEK Nedir?


1 . Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak.
2 . Gerektiği gibi yapmak, uygulamak: "İşlerini eskisi gibi yürütüyorlar."- .
3 . hukuk Bir yargıyı yerine getirmek, uygulamak.
4 . (nsz) Kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek: "Mütalaa yürütmek. Muhakeme yürütmek."- .
5 . mecaz, teklifsiz konuşmada İşinden veya bulunduğu yerden çıkarmak: "Seni, teğmene bel bağlayıp girdiğin bisküvi fabrikasından nasıl yürüttülerdi."- H. Taner.
6 . argo Habersiz olarak almak, çalmak: "Bizim kalemi yürütmüşler."- .

E K K M R S T T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Töskürtmek,

9 Harfli Kelimeler

Öksürtmek, Söktürmek, Töskürmek, Töskürtme,

8 Harfli Kelimeler

Kötümser, Öksürmek, Öksürtme, Öttürmek, Söktürme, Töskürme,

7 Harfli Kelimeler

Öksürme, Öttürme, Ötürmek, Sürtmek,

6 Harfli Kelimeler

Köstek, Küsmek, Mürtet, Örtmek, Ötürme, Sektör, Sökmek, Sümter, Sürmek, Sürtme, Tümsek, Tütmek, Ürkmek,

5 Harfli Kelimeler

Köksü, Kömür, Körük, Kösem, Kötek, Kükre, Kümes, Kürek, Küsme, Kütör, Örmek, Örtme, Örtük, Ötmek, Sökme, Sökük, Söküm, Sümek, Sümer, Sürek, Sürme, Sütre, Tekst, Tröst, Tümör, Tütme, Ürkek, Ürkme, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Etüt, Köre, Köse, Kötü, Krem, Küme, Küre, Kürk, Kürt, Mert, Mest, Mürt, Ökse, Ömür, Örek, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Ötme, Ötre, Rest, Semt, Sert, Söke, Ster, Süet, Süre, Terk, Ters, Test, Töre, Trük, Türe, Türk, Ürem, Üste, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Erk, Kek, Kem, Ker, Kes, Ket, Kök, Kör, Kös, Kür, Küs, Küt, Met, Öke, Örk, Örs, Örü, Öte, Ret, Sek, Sem, Ser, Set, Sör, Süt, Tek, Tem, Ter, Tör, Tös, Tüm, Tür, Üre, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Es, Et, Ke, Me, Re, Se, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.