TÖRPÜLEMEK (TDK)


1 . Törpü ile düzeltmek: "Aysel tırnaklarını törpülüyor, sırtında bornoz."- A. İlhan.
2 . mecaz Sivri noktalarını gidermek.
3 . mecaz İnceltmek, terbiye etmek.

Törpülemek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BORNOZ Nedir?


1 . Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek: "Ilık bir duş alarak bornozla odasına döndü."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzey Afrika'da Berberilerin giydikleri başlıklı, geniş, kısa kollu bir üstlük.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZELTME Nedir?


1 . Düzeltmek işi, tashih.
2 . Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, ıslahat, reform.
3 . Düzelti.

DÜZELTMEK Nedir?


1 . Düzgün duruma getirmek: "Kirli eşyalarımı paketlere sardım, bavulumu düzelttim."- R. N. Güntekin.
2 . Bozukluğunu gidermek, onarmak.
3 . Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek: "Öğleden sonra nüfus kâğıdını getir, kaydını düzeltelim."- B. Felek.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

GİDERME Nedir?

Gidermek işi.

GİDERMEK Nedir?


1 . Ortadan kaldırmak, yok etmek: "Vapur sorar, yol öğrenir, merakımızı gideririz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Dindirmek.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELTME Nedir?

İnceltmek işi veya durumu.

İNCELTMEK Nedir?

İnce duruma getirmek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

SİVRİ Nedir?


1 . Ucu keskin ve batıcı olan: "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ucuna doğru gittikçe incelen: "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz."- F. R. Atay.
3 . isim, hayvan bilimi Palamut.
4 . mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı: "Sivri uçlar. Sivri bir adam."- .

TERBİYE Nedir?


1 . Eğitim: "Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler."- A. Ş. Hisar.
2 . Görgü.
3 . Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.
4 . Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme.
5 . Hayvanı alıştırma: "Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu."- F. R. Atay.

TIRNAK Nedir?


1 . İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka: "Zarfın ucunu tırnağımla yırttım."- A. Gündüz.
2 . Kanca gibi araçların kıvrık yeri.
3 . denizcilik Gemi demirinin ucundaki yassı parça.
4 . Ciltçilikte tek yaprakları büküp cildi birleştirebilmek için bir yanında bırakılan şerit durumundaki kenar.
5 . Heykel dökümünde, kalıp parçalarının birleştirilmesinde kolaylık sağlamak amacı ile yapılan dişlerin her biri.
6 . müzik Kanun çalmakta kullanılan mızrap.
7 . Tenekecilerin delik açmak için kullandığı alet, keski.
8 . Tırnak işareti.

TÖRPÜ Nedir?


1 . Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe.
2 . Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe: "Tırnak törpüsü."- .

TÖRPÜLÜ Nedir?

Törpülenmiş.

E E K L M P R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Törpülemek,

9 Harfli Kelimeler

Pörtlemek, Törpüleme,

8 Harfli Kelimeler

Köpüleme, Köpürtme, Köreltme, Körletme, Kötüleme, Metreküp, Öptürmek, Örtülmek, Örükleme, Pörtleme, Tüplemek,

7 Harfli Kelimeler

Köpürme, Körelme, Küpleme, Kütleme, Öptürme, Öpülmek, Örkleme, Örtülme, Örülmek, Ötürmek, Pörtlek, Tüpleme, Türemek, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Küreme, Lektör, Mektep, Merkep, Mertek, Öpülme, Örtmek, Örülme, Ötürme, Peltek, Pertek, Prelüt, Tepmek, Tümler, Türeme, Üremek, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Ermek, Etmek, Kelem, Kelep, Keler, Kemer, Kemre, Kepme, Kerem, Kerte, Kömür, Köprü, Körpe, Külte, Kütle, Kütör, Löpür, Melek, Merek, Meret, Metre, Ölmek, Öpmek, Öreke, Örmek, Örtme, Örtük, Ötmek, Pelte, Pelür, Petek, Remel, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Eper, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Kele, Keme, Kere, Kete, Köle, Köre, Kötü, Krem, Krep, Kült, Küme, Küpe, Küre, Kürt, Leke, Meke, Mert, Mülk, Mürt, Ölet, Ölme, Ölük, Ölüm, Ömür, Öpme, Örek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Epe, Erk, Kel, Kem, Kep, Ker, Ket, Kör, Kül, Küp, Kür, Küt, Lep, Lök, Löp, Lük, Lüp, Met, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Pek, Pür, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tör, Tül, Tüm, Tüp, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, Ke, Le, Me, Pe, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.