TÖRETANIMAZ (TDK)


1 . Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral.
2 . Töre kurallarına aykırı olan.

Töretanımaz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADINA Nedir?

Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine: "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez."- S. Eyuboğlu.

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

GEÇERLİ Nedir?


1 . Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.
2 . mecaz Beğenilen, tutulan, sürümü olan.

İMMORAL Nedir?

Töretanımaz.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIM Nedir?

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

TANIMA Nedir?

Tanımak işi: "Hocayı tam olarak tanıması, bilmesi gerektiğini sanıyordu."- T. Buğra.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

A A E I M N R T T Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Töretanımaz,

7 Harfli Kelimeler

Anırtma, Attırma, Tanımaz, Tanıtma, Tarantı,

6 Harfli Kelimeler

Amatör, Anırma, Arantı, Arınma, Arıtma, Azamet, Azıtma, Mantar, Namert, Namzet, Tanıma, Tartım, Tartma, Tatarı, Zamane,

5 Harfli Kelimeler

Antet, Antre, Arena, Arıza, Artım, Artın, Artma, Azman, Emraz, Irama, Manat, Mantı, Maraz, Martı, Metan, Mezar, Mezat, Mezra, Namaz, Natır, Nazar, Nazım, Nazır, Örtme, Ranza, Tanım, Tanıt, Tanrı, Taraz, Taret, Tarım, Tartı, Tatar, Tatma, Tezat, Tımar, Tınaz, Tınma, Tören, Trata,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anıt, Anız, Anma, Araz, Arız, Arma, Artı, Atım, Atma, Azar, Azat, Azma, Eman, Enam, Erat, Ezan, Mana, Marn, Mart, Mazı, Mera, Mert, Meta, Naat, Name, Nara, Nema, Nezt, Nötr, Önem, Ören, Örme, Ötme, Ötre, Özen, Özet, Özne, Rant,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Art, Arz, Ata, Ate, Aza, Azı, Eza, Ira, Irz, Mat, Men, Met, Nam, Nar, Naz, Nem, Net, Öte, Öze, Ram, Ret, Tam, Tan, Tar, Tat, Tem, Ten, Ter, Tez, Tın, Tır, Tör, Töz, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, At, Az, Em, En, Er, Et, Me, Ne, Ön, Öz, Ra, Re, Ta, Te, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.