TÖRENSEL (TDK)

Törenle ilgili.

Törensel kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı T sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREN Nedir?


1 . Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan.
2 . Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim, seremoni.

E E L N R S T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Törensel,

7 Harfli Kelimeler

Töresel,

6 Harfli Kelimeler

Tensel,

5 Harfli Kelimeler

Enöte, Enser, Entel, Ester, Etsel, Neler, Önsel, Resen, Selen, Senet, Seren, Seter, Setre, Teles, Teres, Törel, Tören,

4 Harfli Kelimeler

Ense, Eren, Erte, Esen, Eser, Esre, Eten, Eter, Lens, Nere, Nötr, Ölet, Önel, Ören, Ötre, Reel, Rest, Röle, Sele, Sene, Sent, Sere, Sert, Sten, Ster, Tere, Ters, Töre, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Lös, Net, Örs, Öte, Ret, Sel, Sen, Ser, Set, Sör, Tel, Ten, Ter, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Et, Le, Ne, Ön, Re, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.