TÖRELCİLİK (TDK)

Ahlakçılık.

Törelcilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı T sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AHLAKÇI Nedir?


1 . Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse: "Ahlakçılar bu mahzurlarla cenkleşiyorlar."- H. R. Gürpınar.
2 . sıfat, felsefe Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

AHLAKÇILIK Nedir?

Ahlakı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, aktörecilik, törelcilik, moralizm.

C E K L L R T Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Törelcilik,

9 Harfli Kelimeler

Törecilik,

8 Harfli Kelimeler

Litrelik, Törellik,

7 Harfli Kelimeler

Ciltlik, Elitlik, Eltilik, Erillik, Kilerci,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Etkili, İletki, İlkeci, Kirtil, Köleci, Köleli, Lektör, Telcik, Terlik, Töreci, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cirit, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Ercik, Erkli, Erlik, Etlik, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrice, İrite, İtlik, Kelli, Kerti, Kiler, Kilit, Killi, Kiril, Kirli, Kitle, Likit, Likör, Liret, Lirik, Litre, Öteki, Tecil, Tekil, Tekir, Tekli, Telli, Terki, Terli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecir, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elli, Elti, Erik, Eril, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İlle, İtki, Kile, Köle, Köre, Lice, Liet, Ölet, Örek, Ötre, Röle, Terk, Tike, Tire, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Ker, Ket, Kil, Kir, Kit, Kör, Lir, Lök, Öke, Örk, Öte, Ret, Tek, Tel, Ter, Tik, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.