TÖREBİLİMSEL (TDK)

Törebilimle ilgili olan.

Törebilimsel kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi E , onikinci harfi L . Başı T sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREBİLİM Nedir?

Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlakbilim, °i

B E E L L M R S T Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Belirtilme,

9 Harfli Kelimeler

Biletilme, Estirilme,

8 Harfli Kelimeler

Belirtme, Bertilme, Betimsel, Bilimsel, Elbiseli, Eritilme, İletilme,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belirli, Belirme, Belirti, Besteli, Biletli, Biletme, Birleme, Bitirme, Bölmeli, Embesil, Esritme, Estirme, İsmetli, İstemli, Lösemit, Möbleli, Öteberi, Resimli, Rimelli, Semerli, Serilme, Simetri, Sitemli, Teberli, Temelli, Teselli, Tesirli, Töresel,

6 Harfli Kelimeler

Bellem, Bereli, Bertme, Besili, Betili, Bileme, Bismil, Bitler, Bitlis, Börtme, Elbise, Elemli, Eritme, Ertesi, Esirme, Esrime, İletim, İletme, İsleme, İsteme, İsteri, İtilme, Liseli, Lösemi, Mesire, Metres, Metris, Millet, Ömerli, Serili, Steril, Tembel, Temsil, Tersim, Teslim, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Belli, Beril, Beste, Beter, Betim, Bilet, Bilim, Bilir, Bilme, Birim, Birli, Bitim, Bitli, Bitme, Bölme, Ebeli, Elbet, Erime, Esire, Esmer, Ester, Etsel, İblis, İbret, İleri, İleti, İllet, İrite, İslim, İsmet, İstem, İster, İstim, Lemis, Libre, Limit, Liret, Liste, Litre,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Besi, Beti, Bile, Bili, Biri, Böle, Brit, Ebet, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Eril, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eter, Etil, Etli, Etme, İbis, İbre, İlim, İlle, İlme, İris, İsim,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eti, İle, İri, İrs, İti, Leb, Lim, Lir, Lös, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Örs, Öte, Ret, Sel, Sem, Ser, Set, Sim, Sit, Sör, Tel, Tem, Ter, Tim, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.