TÖMBEKİ (TDK)

Özellikle İran'da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica): "Tömbeki fiyatı fırladığı için nargileye tövbe etmişti."- Ö. Seyfettin.

Tömbeki kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİYAT Nedir?


1 - Alım ya da satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, °paha.
2 - Bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılık.
3 - Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

NARGİLE Nedir?

Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç: "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TÖVBE Nedir?

İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme.

TÜTÜN Nedir?


1 . Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı: "Elinin tersiyle yeleğine düşen tütün küllerini silkti."- M. Ş. Esendal.
3 . halk ağzında Duman: "Tütün kokuyorsun diye beni iter."- H. E. Adıvar.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

B E K M T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tömbeki,

6 Harfli Kelimeler

Bitmek,

5 Harfli Kelimeler

Betik, Betim, Bitek, Bitme, İtmek, Kömbe, Öteki, Ötmek,

4 Harfli Kelimeler

Beti, Böke, Ekim, Ekti, Emik, Etik, Etki, İtme, Öbek, Ötme, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bet, Bit, Eti, Kem, Ket, Kim, Kit, Met, Mit, Öke, Öte, Tek, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, Et, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.