SUYUVARI (TDK)

Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, suküre, °hidrosfer.

Suyuvarı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi U , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi I . Başı S sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YERYÜZÜ Nedir?


1 - Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yerkabuğu.
2 - Dünya, yaşam.

YUVA Nedir?


1 . Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak: "O zamanlar ... mezarlıkların serviliklerine gizlenen eski bülbül yuvaları meşhurdu."- A. Ş. Hisar.
2 . Genellikle ailenin oturduğu ev: "İnsanın kendi yuvasından daha sıcak ... ve samimi; hiçbir yer olmazdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.
4 . Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer.
5 . Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk: "Diş yuvası. Kilit yuvası."- .
6 . mecaz Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer: "Hırsız yuvası."- .
7 . mecaz Bir şeyin öğretildiği yer: "İrfan yuvası."- .
8 . mecaz Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Bu oda böcek yuvası."- .

YUVAR Nedir?


1 . Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim.
2 . gök bilimi Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

A I R S U U V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Savur, Sayrı, Uyarı, Yavru, Yavsı, Yuvar,

4 Harfli Kelimeler

Asır, Ayrı, Sarı, Sayı, Sıra, Sıva, Sura, Uray, Uyur, Vuru, Yarı, Yısa, Yıva, Yuva,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Ası, Ayı, Ira, Ray, Rus, Sav, Say, Sır, Sur, Var, Vay, Yar, Yas, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, Av, Ay, Ra, Su, Ur, Us, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.